Firmowy portal intranetowy
w obszarze handlu detalicznego

Sytuacja wyjściowa

Wdrożenie przeprowadziliśmy w jednej z większych sieci detalicznych w Polsce, oferującej sprzęt komputerowy, RTV i AGD. Firma zatrudnia około 700 pracowników.

 

Przed wdrożeniem cała komunikacja wewnątrz organizacji odbywała się głównie w oparciu o wiadomości email. Dokumenty firmowe przechowywano i udostępniano na udziałach sieciowych. Ważna z punktu widzenia organizacji baza kontaktów znajdowała się w pliku Excel, który należało na bieżąco aktualizować. Firmie zależało na zbudowaniu efektywnego kanału komunikacji z pracownikami, zwiększeniu ich zaangażowania w działania firmy i poczucia identyfikacji z firmą.

Rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązanie opierało się na naszym gotowym rozwiązaniu intranetowym – APN Intranet. Wdrożenie, oprócz szeregu wbudowanych modułów, takich jak: aktualności, alerty, wydarzenia, dokumenty, aplikacje, szybkie linki, książka adresowa, czy struktura organizacyjna, obejmowało także budowę jednego modułu dedykowanego, zapewniającego dostęp do wydawanych co miesiąc firmowych gazetek w postaci elektronicznej.

 

Jednym z krytycznych oczekiwań Klienta było zwiększenie ochrony dla grupy dokumentów poprzez zablokowanie możliwości ich otwierania przez osoby spoza organizacji. Wymaganie to spełniliśmy wykorzystując połączone możliwości mechanizmów dostępnych w SharePoint Online i Azure RMS for Office 365, który jest częścią składową pakietu Office 365 E1/E3.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązania znacząco ułatwiło firmie dotarcie z informacją do pracowników. Organizacja zyskała jedno centralne miejsce zawierające wszystkie istotne informacje i dokumenty. Obecnie baza kontaktów jest zawsze aktualna i budowana w sposób automatyczny. Dzięki katalogowi wszystkich aplikacji pracownicy, szczególnie ci nowi, mogą szybko odkryć i przejść do jednego z wielu systemów wykorzystywanych w firmie. Dzięki szyfrowaniu poufnych dokumentów zwiększono w znacznym stopniu bezpieczeństwo danych. Nowoczesny portal jest często odwiedzany przez pracowników, co było jednym z najważniejszych celów wdrożenia.

Korzyści dla organizacji

Większa transparentność procesów zakupowych i łatwiejsze przygotowywanie umów.

Ułatwienie przepływu informacji w organizacji liczącej około 700 pracowników dzięki nowoczesnemu i chętnie odwiedzanemu portalowi.

Zawsze aktualna baza kontaktów firmowych, budowana w sposób automatyczny.

Zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych dzięki szyfrowaniu i kontroli dostępu.

Dedykowany moduł pozwalający na dystrybucję gazetek w formie elektronicznej.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]