Case study IgloteX

 

 

Iglotex to aż 6 dużych marek, co wiąże się z posiadaniem wielu różnych zbiorów danych. Spółka chciała sprawnie łączyć je ze sobą w celu prowadzenia wielowymiarowych analiz oraz łatwo je drążyć przechodząc od ogółu do szczegółu. Celem naszego Klienta było zbudowanie spójnej, wydajnej platformy analitycznej, która będzie w stanie obsłużyć coraz większą ilość danych napływających z różnych działów, jak i z zewnątrz organizacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, postanowiliśmy zaprezentować
Klientowi funkcjonalność systemu analitycznego i pozwolić, aby sam ocenił jego przydatność oraz skalowalność pod kątem własnych potrzeb.

 

Przeniesienie analityki danych z modelu on-premise do chmury Microsoft Azure

Analiza

Podczas pierwszego spotkania Klient przedstawił szereg wyzwań i zwrócił uwagę na fakt, że szuka rozwiązania optymalnego pod kątem funkcjonalności i kosztu użycia. Dlatego przeanalizowaliśmy dwie możliwości – budowy nowej infrastruktury on-premises lub przeniesienia infrastruktury do chmury Microsoft Azure i zrealizowania projektu budowy systemu analitycznego z nowoczesną hurtownią danych. Klienta zainteresowały korzyści związane z uruchomieniem nowoczesnego rozwiązania chmurowego, dlatego zaproponowaliśmy elastyczne podejście wdrożeniowe wykorzystujące sprawdzony szablon projektu pilotażowego (proof of value). Zespół Klienta wraz z naszymi konsultantami mógł w pełni zapoznać się z podejściem wdrożeniowym i ocenić rozwiązanie w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Pierwszym etapem projektu pilotażowego były warsztaty wyrównujące wiedzę na temat środowiska chmurowego Azure oraz przedstawiające koncepcję nowoczesnego środowiska analitycznego i hurtowni danych.

Kolejnym etapem była analiza środowiska pod katem infrastruktury, bezpieczeństwa i danych. Został wytypowany proces end to end, na podstawie którego zostanie zaprezentowany pełen proces od pozyskania danych, gromadzenia, transformacji, budowy modelu, zaawansowanych analiz i wizualizacji danych. Na podstawie zebranych danych przygotowana została referencyjna architektura rozwiązania wraz z elementami usług Azure realnie odpowiadającymi na wyzwania Klienta.
Wypracowana koncepcja architektury została oparta o kluczowe narzędzia związane ze środowiskiem analitycznym Azure. Za proces pobierania i integracji danych będzie odpowiadała usługa Azure Data Factory. Dane będą przechowywane Azure Data Lake. Model danych będzie utrzymywany w Azure Synapse Analytics. Za zaawansowane analizy będzie odpowiadał komponent Azure Machine Learning. Do wizualizacji danych będzie wykorzystana platforma raportowa Microsoft Power BI.

Koncepcja

Do realizacji projektu pilotażowego został wybrany wycinek biznesu. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy szybko pokazać korzyści płynące z nowego systemu. Była to analiza pracy handlowca, czyli jeden z procesów biznesowych i analitycznych, który Klient chciał zobaczyć w nowej odsłonie. Dla użytkownika końcowego zaproponowaliśmy model i raporty w oparciu o Power BI. Na specjalnie przygotowanej architekturze nowoczesnego środowiska analitycznego i hurtowni danych Klient mógł sprawdzić technologię Azure we wskazanych przez siebie obszarach – czyli możliwość optymalizacji struktur bazodanowych, ich szybkość, efektywność i elastyczność.
Udostępniona infrastruktura do testów odzwierciedlała w 100% rzeczywistość, ponieważ użyte w niej dane zostały pobrane ze środowiska on-premises. Było to niemal 30 tablic danych, które po przetworzeniu w Synapse Analytics, zostały użyte do zasilenia raportów Power BI. Odtworzyliśmy cały raport, nad którym pracowaliśmy, czyli tak zwaną aktywność Przedstawicieli Handlowych. Pod uwagę wzięliśmy wszystkie aspekty pracy handlowca tj. realizację planów budżetowych, plany sprzedażowe, realizacja planów zagadnień jakościowych, sprzedaż określonej grupy towarowej, czy szereg KPI, które są w tym raporcie stosowane.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta powiększyliśmy raport o kilka kolejnych zakładek, które rozszerzyły możliwości analityczne standardowego raportu o wizualizacje na mapach (możliwości pokazania wyników ze sprzedaży poszczególnych handlowców na mapie) stosując różnego rodzaju filtry, tym samym odpowiadając sobie na różnego rodzaju pytania, które handlowiec mógłby zadać chcąc analizować dane sprzedaży pod różnym kątem.

Transfer wiedzy

Ideą stojącą za projektem był transfer wiedzy, zarówno nam jak i Klientowi zależało na zbudowaniu kompetencji Zespołu w zakresie Azure. Przekazaliśmy wiedzę o usługach i jakie korzyści wynikają z ich użycia. Jak je ze sobą łączyć i w jakim momencie wykorzystać, aby zmaksymalizować korzyści z nowoczesnego środowiska analitycznego w chmurze Azure.
Dla różnych grup odbiorców, zarządu, biznesu i IT, podczas warsztatów podsumowujących projekt przedstawiliśmy produkt projektu pilotażowego: atrakcyjne raporty i kokpity menadżerskie. Omówiliśmy składowe architektury i czynniki, które wpływają na koszt całego rozwiązania. Zaproponowaliśmy dalsze kroki związane z rozwojem i utrzymaniem nowoczesnego środowiska analitycznego w chmurze.
Klient bardzo dobrze ocenił projekt pilotażowy i widzi szanse na jego dalszy rozwój poprzez włączanie kolejnych obszarów biznesowych oraz obsługę nowych procesów analitycznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki wdrożonemu rozwiązaniu organizacja będzie mogła efektywnie przekształcać dane w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie APN Promise SA dotyczącej chmury Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami:


    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

    0000