Case study Unibep

Klient korzystał z systemu raportującego on-premise, który służy do przesyłania danych finansowo-księgowych pomiędzy spółkami. Dla poprawienia efektywności pracy potrzebował zoptymalizować aktualny system bazodanowy, przenieść go w środowisko chmurowe, ujednolicić zasady aktualizacji danych i przygotowania raportów dla wszystkich spółek.

NOWOCZESNE ŚRODOWISKO KLASY BUSINESS INTELLIGENCE DO ANALIZY FINANSOWEJ SPÓŁEK UNIBEP W CHMURZE MICROSOFT AZURE

Celem projektu zrealizowanego w spółce Unibep było rozbudowanie systemu raportowo-  analitycznego, który pozwala na sprawną aktualizację danych, szybki dostęp oraz bieżące prace związanie z analizą tych danych. Dla Klienta ważna była także optymalizacja kosztowa aktualnie używanych rozwiązań oraz rozbudowywanie kompetencji w zespole.

W ramach projektu została zbudowana nowoczesna platforma analityczna w oparciu o hurtownię danych w środowisku chmurowym Microsoft Azure oraz wdrożono system raportujący Microsoft Power BI. Zapewnia to zoptymalizowane działań pod każdym kątem zarówno bieżącej pracy z danymi, jak i częścią raportową. Obniżono koszty posiadania środowiska, dzięki wprowadzeniu nowego podejścia do rozliczania kosztów usług chmurowych Azure.

Integralną częścią wdrożenia było również przeszkolenie użytkowników. Korzystając z Power BI użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć potrzebne raporty. Przygotowano kilka modeli analitycznych m.in. model finansowy, model budżetowy i model rozrachunkowy, w oparciu, o które można na bieżąco otrzymywać potrzebne zestawienia danych. Kolejnym elementem projektu, były dedykowane warsztaty, w czasie których wspólnie przygotowane zostały raporty w ujęciu konkretnych danych. Celem warsztatów było zaznajomienie użytkowników z narzędziem Microsoft PowerBI. Poza przygotowaniem docelowych raportów, które będą przydatne do bieżącej pracy, zaprezentowano Klientowi możliwości samego narzędzia pod kątem opracowywania dostępnych danych. W ramach projektu zostali przeszkoleni pracownicy działu IT.

Szkolenia w formie warsztatowej polegały na praktycznej nauce tworzenia raportów z wykorzystaniem realnych danych klienta. Kluczowym rezultatem wdrożenia było przyśpieszenie aktualizacji danych w kostkach OLAP. Do tej pory aktualizacja danych trwała nawet kilkanaście godzin i uruchamiana była manualnie. Dzięki optymalizacji i konsolidacji Klient otrzymuje zaktualizowane dane automatycznie, a podgląd do gotowych raportów zajmuje minuty.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie APN Promise SA dotyczącej chmury Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami:


    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

    0000