Aleksandra Strusiewicz

  • Aleksandra Strusiewicz
    Foreach Loop Container
    Aleksandra StrusiewiczBlog

    Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

    Obecnie prędzej czy później trzeba zmierzyć się z integracją danych – tak powstała koncepcja procesu ETL. Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) pozwala tworzyć pakiety wraz z odpowiednimi komponentami i przepływami. Artykuł pokazuje jak ręcznie utworzyć taki pakiet i jak zautomatyzować ten proces.

Load More