Aneta Kozłowska

  • Aneta Kozłowska
    zarządzanie licencjami
    Aneta KozłowskaBlog

    Rola IT Asset Manager’a

    Ewolucja trendów technologicznych, regulacji prawnych, potrzeb biznesowych i dynamika transformacji cyfrowej sprawiły, że coraz więcej organizacji opiera działania operacyjne na obszarze IT. Uruchamia to proces zmian wymagań wobec roli IT Asset Managera.

Load More