Blog

 • Blog
  Symulator ataku
  BlogPiotr Bieliński

  Symulator ataku

  Piotr Bieliński pokazuje jak wykorzystać Symulator ataku w Office 365 do określenia reakcji użytkowników na potencjalny atak i jak sprawdzić, czy polityki lub narzędzia bezpieczeństwa wymagają aktualizacji.

 • Blog
  edycja dokumentu
  BlogMateusz ChodkowskiWEBCON

  Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

  W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

 • Bartosz Szewczyk
  Synchronizacja Exchange do SharePoint Edit Timer Job
  Bartosz SzewczykBlog

  Synchronizator poczty z Exchange do SharePoint

  W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na synchronizację wiadomości w czasie rzeczywistym z Exchange do SharePoint w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowych, niedostępnych w programie Outlook możliwości pracy nad załącznikami oraz przyspieszenie dostępu do danych.

 • Blog
  SharePoint Job
  BlogKamil Warowny

  SharePoint Online + Azure Free, Część 2: Zdarzenia dodania i edycji elementu listy bądź dokumentu

  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure Functions w połączeniu z SharePoint Online celem automatycznych reakcji na dodanie lub edycję elementu listy lub dokumentu w witrynie SharePoint.

 • Blog
  SharePoint timer
  BlogKamil Warowny

  SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

  Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure w połączeniu z SharePoint Online celem automatyzacji przetwarzania cyklicznego danych zamieszczonych w witrynie SharePoint.

 • Aleksandra Strusiewicz
  Foreach Loop Container
  Aleksandra StrusiewiczBlog

  Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

  Obecnie prędzej czy później trzeba zmierzyć się z integracją danych – tak powstała koncepcja procesu ETL. Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) pozwala tworzyć pakiety wraz z odpowiednimi komponentami i przepływami. Artykuł pokazuje jak ręcznie utworzyć taki pakiet i jak zautomatyzować ten proces.

 • Blog
  Migracja Exchange
  BlogPiotr Bieliński

  Backup Exchange Online

  Jednym z najczęściej zadawanych przez klientów pytań dotyczących Office 365 jest kwestia bezpieczeństwa i ryzyka utracenia danych. Obecnie w Office 365 brak jest natywnego mechanizmu pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, dlatego też na rynku pojawiło się wiele produktów oferujących wykonanie kopii zapasowych Office 365. W Piotr Bieliński omawia trzy z nich.

 • Blog
  Renewal request
  BlogMarian Dziubiak

  Integracja Linux ze środowiskiem Windows

  Czy można połączyć Linux ze środowiskiem Windows? Czy taka hybryda jest funkcjonalna? Jak przygotować takie hybrydowe środowisko? Na te pytania odpowiada Marian Dziubiak

 • Blog
  team request
  BlogPaweł Czarnecki

  Teams flow

  Wprowadzenie Grup Office (wcześniej nazywanych również Modern Groups i Outlook Groups) w usłudze Office 365 dało użytkownikom możliwość tworzenia bez angażowania Administratora obiektów posiadających skrzynkę pocztową, witrynę zespołu i dostęp do szeregu aplikacji ułatwiających współpracę.

 • Bartosz Szewczyk
  angular kodowanie
  Bartosz SzewczykBlog

  Routing w Angular

  Routing umożliwia nawigowanie między komponentami w aplikacji bez jej przeładowywania. W artykule przestawiam, jak we frameworku Angular4 zaimplementować przykładowy routing.

Load More