Cloud Computing

Usługi w oparciu o chmurę obliczeniową Azure tylko z zaufanym Partnerem Microsoft.

Wiarygodność i kompetencje – na tych filarach opieramy naszą współpracę z Klientami. Od 31 lat na rynku, nieustannie badamy potrzeby naszych Klientów i wskazujemy najbardziej optymalne kierunki rozwoju, zarówno pod kątem technologii jak i efektywności biznesowej.  Potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji jest uzyskanie w 2020 roku zaawansowanej specjalizacji „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure”. Otrzymaliśmy ją jako pierwszy Partner  Microsoft w Polsce. Natomiast w 2021 roku zdobyliśmy kolejne zaawansowane specjalizacje „Windows Virtual Desktop”, “Microsoft Identity and Access Management” oraz “Analytics on Microsoft Azure”.

Oferta Cloud APN Promise

Jakie korzyści daje wykorzystanie usług w oparciu
o chmurę obliczeniową (cloud computing):

• Zwiększasz elastyczności swojego biznesu w tworzeniu i rozwijaniu usług.
• Zwiększasz bezpieczeństwo.
• Zmieniasz model finansowy z inwestycji na koszty operacyjne płacąc tylko za faktyczne zużycie.
• Zwiększasz skalowalność infrastruktury. Jeżeli potrzebujesz więcej zasobów pod nowy projekt po prostu je uruchamiasz.
• Otrzymujesz niezawodny dostęp do wszystkich zasobów firmowych z każdego miejsca na świecie.
• Masz możliwość rozmieszczania usług w zależności od lokalizacji Klientów (geo-lokalizacja).
• Masz możliwość korzystania z gotowych, zaawansowanych rozwiązań aktualizowanych przez Microsoft lub Partnerów.
• Możesz przetwarzać duże ilości danych firmowych, korzystać z funkcjonalności predykcji danych i uczenia maszynowego, jednocześnie wspierając podejmowanie decyzji biznesowych.

Kontakt z nami
2500x2500 galeria 2
Oferujemy usługi w czterech kluczowych obszarach kompetencyjnych:

Analityka danych w chmurze, hurtowanie danych oraz predykcja

Rozwiązanie umożliwia stworzenie nowoczesnego środowiska analitycznego umożliwiającego klientom podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Usługa składa się z kliku części które mogą być realizowane niezależnie: budowa nowoczesnej hurtowni danych, wdrożenie zaawansowanych raportów finansowych i zarządczych, uruchomienie predykcji danych i uczenia maszynowego.

Migracja usług do chmury obliczeniowej

Oferta skierowana do firm które chcą przenieść część lub całość swoich zasobów do chmury obliczeniowej i korzystać z benefitów opisanych powyżej. Dodatkowym czynnikiem migracji może być posiadanie przez firmę infrastruktury sprzętowej, która jest już po gwarancji lub konieczność zakupienia nowych licencji.

Nowoczesne środowisko pracy

Usługi umożliwiające lepszą współpracę oraz podnoszące produktywność pracowników firmy. Ofertę opieramy na produktach pakietu Microsoft 365 (M365, dawniej O365). W skład całego pakietu wchodzą usługi: niezawodnej poczty korporacyjnej, autoryzowanego dostępu do
zasobów firmowych, pracy grupowej MS Teams, zarządzanie komputerami pracowników firmy oraz udostępnianie wirtualnych pulpitów dla pracowników pracujących zdalnie.

Cyber-bezpieczeństwo

W ramach bezpieczeństwa oferujemy firmą nowoczesne narzędzia umożliwiające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa całej organizacji poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń, analizowanie zebranych danych oraz automatyzacji działań w przypadku wykrycia zagrożenia.
Dzięki wdrożeniu organizacja może kompleksowo zabezpieczyć całość zasobów posiadanych w chmurze jak i w swojej lokalnej serwerowni.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie APN Promise SA dotyczącej chmury Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami:


    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!