Paweł Czarnecki

  • Paweł Czarnecki
    team request
    Paweł Czarnecki

    Teams flow

    Wprowadzenie Grup Office (wcześniej nazywanych również Modern Groups i Outlook Groups) w usłudze Office 365 dało użytkownikom możliwość tworzenia bez angażowania Administratora obiektów posiadających skrzynkę pocztową, witrynę zespołu i dostęp do szeregu aplikacji ułatwiających współpracę.

Load More