Licenses offered by APN Promise

In our offer you will find

Microsoft Enterprise Agreement

EA

Microsoft Enterprise Subscription Agreement

EAS

Microsoft Server and Cloud Enrollment

SCE

Microsoft Products and Services Agreement

MPSA

Microsoft Cloud Solution Provider In-direct

CSP

Microsoft Services Provider License Agreement

SPLA

Microsoft Enterprise Agreement (EA)

For many years, EA has been one of the most popular license agreements among those large and medium-sized enterprises in Poland that need an easy-to-manage program of volume licensing to facilitate flexible purchases of cloud services and software. EA is the best solution for the following types of organisations:

 • those with more than 500 users or devices
 • public entities with more than 250 users or devices

The agreement is signed for 3 years, with the option of extending it for another 3 years. As part of the agreement, special pricing is available, together with the use of software, and additional benefits.

spotkanie biznesowe
podpisanie umowy

Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)

One variant of MEA is ESA, where the number of subscribed licenses can be increased or decreased annually. A subscription agreement is often chosen by companies with temporary staff or by companies that want to benefit from the latest versions of software while reducing the costs of obtaining licenses. ESA is the best solution for the following types of organisations:

 • those with more than 500 users or devices
 • public entities with more than 250 users or devices

Microsoft Server and Cloud Enrollment (ECS)

Microsoft Server and Cloud Enrollment, under the Microsoft Enterprise Agreement, allows you to standardise using one or more key technologies of Microsoft servers and services.

Four components are available in SCE, with the following minimum requirements:

 • Core Infrastructure – includes CIS Standard and/or Datacenter licenses, where 50 processors = 25 licenses in any combination of CIS Standard licenses and CIS Datacenter licenses (each license covers up to 2 physical processors).
 • Application Platform – includes licenses for SQL Server and/or Biztalk Server and/or SharePoint where the minimum is:
  1. SQL Server: 50 licenses for SQL Server per core or 5 licenses for SQL Server per server with 250 CAL licenses,
  2. SQL Server Parallel Data Warehouse: 32 core,
  3. BizTalk: 24 core, any edition,
  4. SharePoint Server: 5 licenses per server
 • Developer Platform – includes licenses for Visual Studio, with at least 20 licenses for any combination of Visual Studio Ultimate and Visual Studio Premium.
 • Windows Azure Platform – includes Microsoft Azure Cloud Services. Windows Azure is available automatically for clients who sign SCE for any other component. Services are delivered in the pay-as-you-go option. Azure is also available as a standalone component. In this case, the client determines their minimum annual commitment within price levels:
  • A 24 000 USD,
  • B 199 200 USD,
  • C 499 200 USD,
  • D 1 000 800 USD.

Want to learn more? Watch the video!

Want to learn more? Watch the video!

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)

Microsoft Products and Services Agreement is intended for commercial clients, public administration and educational institutions with more than 250 users. This is a perpetual framework, created for organisations that want to purchase online services, products installed locally, or both. The SA package is optional.

 

Microsoft Cloud Solution Provider In-direct (CSP)

Licenses purchased under CSP allow service providers to use the software for commercial purposes. A CSP reseller will be able to offer their customers such products and services as: Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365, Enterprise Mobility Suite and Windows.

umowa
praca przy komputerze

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)

SPLA is a software licensing program based on monthly settlements. It allows companies to provide software-related services, such as web hosting and software outsourcing, without the risk of a large initial investment. Fees in the SPLA program depend on actual software use in a given month. Licenses purchased under the SPLA agreement allow service providers to use the software for commercial purposes.

 

Questions about licensing? Write to us!


I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. The data provided by you will we processed to the extent necessary to make or fulfil a specific request in accordance with art. 6(1)(b) of the GDPR or in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices. All information regarding the processing of data provided by you in the data form and your rights can be found in the Privacy Policy or by contacting the person responsible for personal data protection at iodo@promise.pl. Click or write and find out more if the information provided above is not clear enough for you!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]