APN Intranet SharePoint

Make a significant and positive change in the communication, cooperation, knowledge share and documents flow thanks to Intranet Share Point. We will implement it in a few days.

We will share our SharePoint experience with you.

We offer many ready-to-use SharePoint elements.

Here are most popular and offered as standard elements of Intranet SharePoint:

start page
news and newsletter
organizational structure and address book
catalogues of all company’s documents, procedures and templates
search by content
quick links to applications
events calendar
photo video gallery
project sites
departments sites
auction and peer-to-peer advertisement
page of employees’ ideas and initiatives
leave and holidays application forms
circulation of documents

APN Intranet
Moduły Intranetu SharePoint

Successful implementation of SharePoint in a few days!

We recommend starting with a ready, tested box version. This ensures “quick win” by instantly delivering value at a very high ROI.

The team of graphic designers and UX experts guarantees the implementation of a modern, functional SharePoint interface, customized in 100% to the visual identification of the client.

We have the most competitive offer on the market. We offer implementations, migrations, licenses, training and SharePoint integration with external systems.

The platform is open. The SharePoint intranet can be flexibly expanded in the future.

Do you want to learn more?

Get in touch with us!

Why is it worth cooperating with us?

30 years in the IT industry

1300 completed projects

300 employees in the APN Promise Group

2200 satisfied customers

Cloud first, mobile first

Thanks to the modern architecture based on javascript frameworks, our solutions work with both Office 365 and SharePoint Online, as well as with SharePoint 2016 and SharePoint 2019. You also have the option of freely migrating data between environments.

Our SharePoint intranet is fully responsive. The system dynamically adapts to the device and the user’s screen orientation, and the solutions can be safely used from any location. This is particularly important in the context of the “bring your own device” trend, ie the increasing use of private work equipment by employees.

Even more than SharePoint

In addition to the Intranet based on SharePoint Online, SharePoint 2016 or SharePoint 2019, we will help you implement the entire Microsoft toolkit, which will facilitate group work, secure information exchange, improve communication and enable the rapid automation of business processes in your company.

APN Promise is a leading Microsoft partner with over 25% share in the Microsoft license market in Poland. We will provide licenses, conduct training and share with you our experiences of successful implementations.

Intranet SharePoint leader in Poland

Adam Dolega

“I am responsible for the vision and continuous development of APN Intranet SharePoint. I am happy to listen, advise and share experiences. I guarantee you the highest quality and successful implementation of SharePoint in your company.”

Adam Dolega, Productivity Solutions Consultant

Leading Microsoft Partner

Microsoft Partner
Gold Application Development
Gold Collaboration and Content
Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content
Gold Communications
Gold Data Analytics
Gold Data Platform
Gold Datacenter
Gold Enterprise Mobility Management
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Messaging
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Gold Windows and Devices

Need consultancy?

Please contact Adam

References

 

Need consultancy? Please contact Adam


I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by e-mail
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. The data provided by you will we processed to the extent necessary to make or fulfil a specific request in accordance with art. 6(1)(b) of the GDPR or in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices. All information regarding the processing of data provided by you in the data form and your rights can be found in the Privacy Policy or by contacting the person responsible for personal data protection at iodo@promise.pl. Click or write and find out more if the information provided above is not clear enough for you!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]