Trwa rekrutacja na stanowisko Helpdesk / IT Support

Dołącz do nas jako Helpdesk/IT Support 

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

wsparcie techniczne IT u Klientów we wszystkich obszarach biznesowych firmy

realizacja zadań wsparcia jako I linia

eskalacja problemów, kontakt z pozostałymi zespołami

opracowywanie procedur utrzymaniowych

Wymagania:

minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
wykształcenie minimum średnie (preferowana specjalizacja IT)
wysoka komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
zaangażowanie przy realizacji powierzonych zadań
umiejętność rozwiązywania problemów oraz awarii z dziedziny IT
zaawansowana praktyczna znajomość klienckich systemów operacyjnych Microsoft potwierdzona certyfikatami Microsoft z technologii Windows 7 lub Microsoft Windows 8, lub Microsoft Windows 10, lub certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu Microsoft Office (dla pakietów nie starszych niż MS Office 2010) na poziomie MOS lub wyższym
praktyczna znajomość oprogramowania pakietu Microsoft Office na poziomie zaawansowanym
umiejętność budowy i administracji sieciami LAN, WAN
praktyczna znajomość zagadnień dotyczących współdzielenia zasobów (plików, drukarek)
umiejętność obsługi stacji i serwerów pracujących w domenie
umiejętność konfiguracji systemów operacyjnych telefonów komórkowych
znajomość obsługi sprzętu biurowego i jego eksploatacji

Oferujemy:

pracę u największego partnera firmy Microsoft
pakiet autoryzowanych szkoleń Microsoft
certyfikowane egzaminy Microsoft
atrakcyjne wynagrodzenie
elastyczny model zatrudnienia
dofinansowanie opieki zdrowotnej, zajęć sportowych i ubezpieczenia na życie
bezpłatny kurs języka angielskiego i hiszpańskiego
owocowe poniedziałki 🙂

 

Aplikuj!

Administratorem danych kandydatów w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest A.P.N. Promise S.A. Twoje dane: będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego – jeżeli wyrażasz wolę zachowania Twojej aplikacji i uwzględnienia jej w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV stosownej adnotacji w postaci „Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonych obecnie jak i w stosunku do przyszłych rekrutacji” – przetwarzanie wobec zgody będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- nie będą udostępniane podmiotom trzecim – innym niż na podstawie obowiązujących przepisów prawa; Ponadto przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.