Trwa rekrutacja na stanowisko Helpdesk / IT Support

Dołącz do nas jako Helpdesk/IT Support 

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

wsparcie techniczne IT u Klientów we wszystkich obszarach biznesowych firmy

realizacja zadań wsparcia jako I linia

eskalacja problemów, kontakt z pozostałymi zespołami

opracowywanie procedur utrzymaniowych

Wymagania:

minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
wykształcenie minimum średnie (preferowana specjalizacja IT)
wysoka komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
zaangażowanie przy realizacji powierzonych zadań
umiejętność rozwiązywania problemów oraz awarii z dziedziny IT
zaawansowana praktyczna znajomość klienckich systemów operacyjnych Microsoft potwierdzona certyfikatami Microsoft z technologii Windows 7 lub Microsoft Windows 8, lub Microsoft Windows 10, lub certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu Microsoft Office (dla pakietów nie starszych niż MS Office 2010) na poziomie MOS lub wyższym
praktyczna znajomość oprogramowania pakietu Microsoft Office na poziomie zaawansowanym
umiejętność budowy i administracji sieciami LAN, WAN
praktyczna znajomość zagadnień dotyczących współdzielenia zasobów (plików, drukarek)
umiejętność obsługi stacji i serwerów pracujących w domenie
umiejętność konfiguracji systemów operacyjnych telefonów komórkowych
znajomość obsługi sprzętu biurowego i jego eksploatacji

Oferujemy:

pracę u największego partnera firmy Microsoft
pakiet autoryzowanych szkoleń Microsoft
certyfikowane egzaminy Microsoft
atrakcyjne wynagrodzenie
elastyczny model zatrudnienia
dofinansowanie opieki zdrowotnej, zajęć sportowych i ubezpieczenia na życie
bezpłatny kurs języka angielskiego i hiszpańskiego
owocowe poniedziałki 🙂

 

Aplikuj!

Jeżeli wyrażasz wolę zachowania Twojej aplikacji i uwzględnienia jej w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV stosownej adnotacji w postaci „Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich do przyszłych rekrutacji”.

Administratorem danych osobowych kandydatów w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest A.P.N. Promise S.A z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44a. Twoje dane będą przetwarzane:
- jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
- w przypadku umieszczenia w CV danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia na to zgody.
Twoje dane będą przechowywane:
- do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja,
- do czasu wycofania zgody w przypadku jej udzielenia na przetwarzanie dla celów przyszłych rekrutacji.
Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Odbiorcą danych osobowych może być hostingodawca serwerów pocztowych, usługodawca usług chmurowych. Posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas wiadomości, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.