Trwa rekrutacja na stanowisko IT Project Manager

Dołącz do nas jako IT Project Manager 

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

kierowanie projektami informatycznymi

budowanie zespołu projektowego

współpraca z właścicielami procesów biznesowych, weryfikacja potrzeb

zarządzanie procesem kontroli kosztów powierzonych projektów

odpowiedzialność za planowanie, realizację i efekt końcowy projektu

aktywność podczas wszystkich etapów projektu

raportowanie postępów prac

prowadzenie dokumentacji projektowej

Wymagania:

min. 2 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi
wiedza z zakresu zarządzania projektami zgodnie z uznanymi metodykami (PRINCE2, PMI, PMBOK, Agile)bardzo dobra znajomość podstawowych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami (MS Project, MS Office)
umiejętność zarządzania podległym zespołem projektowym
wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych
umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy
wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy
łatwość w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty
umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego
znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

Oferujemy:

pracę u największego partnera firmy Microsoft
pakiet autoryzowanych szkoleń Microsoft
atrakcyjne wynagrodzenie
elastyczny model zatrudnienia (umowa o pracę /B2B)
dofinansowanie opieki zdrowotnej, zajęć sportowych i ubezpieczenia na życie
bezpłatny kurs języka angielskiego i hiszpańskiego
owocowe poniedziałki 🙂

 

Aplikuj!

Administratorem danych kandydatów w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest A.P.N. Promise S.A. Twoje dane: będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego – jeżeli wyrażasz wolę zachowania Twojej aplikacji i uwzględnienia jej w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV stosownej adnotacji w postaci „Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonych obecnie jak i w stosunku do przyszłych rekrutacji” – przetwarzanie wobec zgody będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- nie będą udostępniane podmiotom trzecim – innym niż na podstawie obowiązujących przepisów prawa; Ponadto przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.