Łukasz Piotrowicz

Łukasz Piotrowicz

Business Solutions Consultant

Business Solutions Consultant w APN Promise

Ekspert w dziedzinie przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę. Przez 9 lat doradzał  klientom, jak zwiększać ich przychody i wydajność, obniżać koszty oraz ryzyko. Dostarczał technologie klasy Business Intelligence oraz Financial Performance Management takich vendorów, jak SAP i IBM.  Dodatkowo dzięki autorskiemu rozwiązaniu klasy Data Governance zapewnił klientom możliwość dbania o jakość i zgodność danych. Ostatnie 3 lata był również zaangażowany w podnoszenie świadomości klientów na temat technologii no-code, ułatwiającej transformację cyfrową organizacji bez konieczności programowania. Nie są mu obce również rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń końcowych (Unified Endpoint Management) oraz podnoszące wydajność sił sprzedażowych (Sales Performance Management). Zdobył również doświadczenie w zakresie rachunkowości i prawa handlowego, które wyniósł z 10 letniej pracy w kancelarii doradztwa podatkowego. Łukasz ukończył studia wyższe związane z finansami, rachunkowością, a także z wyceną nieruchomości, jednak jego serce jest ściśle związane z nowoczesnymi technologiami.

Umów się na bezpłatne konsultacje.