Łukasz Wolniak

Łukasz Wolniak

SQL Consultant

SQL Consultant. Od prawie 5 lat za zajmuje się instalacją, konfiguracją, migracją i administracją baz opartych o Microsoft SQL Server. Brał udział w wielu projektach z zakresu budowy hurtowni danych, tworzenia procedur zasilających danymi oraz warstwy raportowej w Power BI i Mobile Reports. W projektach Business Intelligence odpowiada za projektowanie raportów oraz tworzy autorskie wizualizacje w celu najlepszego odwzorowania wymagań biznesowych zdefiniowanych przez naszych klientów. Prowadzi szkolenia z zakresu budowy i utrzymania Microsoft SQL Server w architekturze wysokiej dostępności.