Migracja do Chmury

Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization cloud migration

Migracja infrastruktury on-premise do Azure

Dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie?

Usługa jest dedykowana dla podmiotów zainteresowanych przeniesieniem wybranych zasobów ze swojej serwerowni do Microsoft Azure.

Jakie wyzwania adresuje?

Usługą powinny być zainteresowane organizacje, dla których prawdziwe jest jedno z poniższych stwierdzeń:

 • infrastruktura zgromadzona w serwerowni jest poza okresem wsparcia producenta i wymaga wymiany lub istotnej modernizacji,
 • wykorzystywane licencje na serwerach są poza zakresem wsparcia producenta i ich zakup wiąże się z inwestycją,
 • usługi wykorzystywane w serwerowni mają dynamiczną charakterystykę zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe co w praktyce oznacza utrzymywanie dużych rezerw zasobowych w serwerowni,
 • usługi wykorzystywane w serwerowni muszą być świadczone globalnie z zachowaniem wymaganych parametrów wydajnościowych.

Jak to działa?

Usługę dostarczamy zgodnie z zaleceniami z przewodnika Cloud Adoption Framework. Proces migracji został przedstawiony na diagramie poniżej:

Korzyści:

 • rozwiązanie problemów z wydajnością, skalowalnością i dostępnością usług w lokalnej serwerowni,
 • uniknięcie nadmiarowych nakładów inwestycyjnych,
 • skoncentrowanie się zespołu IT na usługach biznesowych zamiast opieki nad podstawową infrastrukturą systemową,
 • migracja realizowana w oparciu o najlepsze praktyki producenta,
 • zaangażowanie APN Promise jest gwarancją zakończenia projektu z sukcesem.

cloud adoption framework

Oferta Cloud APN Promise

Jak pracujemy?

Przy migracji zasobów sugerowane jest rozpoczęcie prac od przeprowadzenie oceny stanu infrastruktury, którego wynikiem jest zdefiniowanie zakresu projektu migracyjnego. W kolejnym kroku przygotowywana jest wymagana dokumentacja projektowa, a następnie realizowany projekt migracji zasobów zgodnie z przyjętym modelem.

Projekt może być finansowany w ramach programu Azure Migration Program, którego APN Promise jest aktywnym partnerem w Polsce. Zespół APN posiada wymagane kompetencje oraz doświadczenie w projektach z tego obszaru. Ich potwierdzeniem jest przyznanie przez Microsoft zaawansowanej specjalizacji „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure” w 2020r.

W 2020 roku otrzymaliśmy duże wyróżnienie: przyznano nam zaawansowaną specjalizację „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure”, to potwierdzenie naszego doświadczenia w tym obszarze.

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.

Z tej usługi skorzystali klienci:

bioton logo

Azure Virtual Desktop

Dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie?

Usługa jest przeznaczona dla podmiotów poszukujących bezpiecznej i skalowalnej platformy do zapewnienia dostępu pracownikom do pulpitu oraz aplikacji biznesowych. W szczególności jest zalecana dla wszystkich organizacji posiadających pakiet Microsoft 365.

Jakie wyzwania adresuje?

 • Konieczność zapewnienia środowiska do zdalnej pracy dla użytkowników.
 • Uniknięcie inwestycji związanych z uruchomieniem lokalnego środowiska VDI.
 • Obecne rozwiązanie VDI lub klasyczne usługi terminalowe są poza zakresem wsparcia.
 • Skalowalność oraz bezpieczeństwo aktualnego rozwiązania centralizującego miejsca pracy użytkowników nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Jak to działa?

Usługa Azure Virtual Desktop pozwala na dostęp pracownikowi do jednego z dostępnych wirtualnych pulpitów w ramach przygotowanej puli lub zapewnia dostęp do pulpitu osobistego. Administrator usługi zapewnia dostępność wszystkich wymaganych aplikacji, a także bezpieczne repozytorium do przechowywania wyników swojej pracy. Całe środowisko jest uruchomione w ekosystemie usług Microsoft Azure co w praktyce oznacza, że wykorzystywane są wspólne usługi takie jak warstwa uwierzytelniania użytkownika (Azure Active Directory), integracja z siecią lokalną, a jednocześnie środowisko poddawane jest rygorystycznemu nadzorowi i ochronie (Azure Security Center, Azure Sentinel, Microsoft Defender for Endpoint itp.).

Korzyści?

 • Bardzo niski próg wejścia dla organizacji rozpoczynających pracę ze środowiskiem wirtualnych pulpitów.
 • Możliwość uruchomienia środowiska produkcyjnego w ciągu kilku godzin.
 • Dostęp do wirtualnego pulpitu systemu Windows z każdego miejsca z dowolnego urządzenia, w tym także z przeglądarki internetowej.
 • Warstwa ochrony tożsamości oraz ochrony danych zapewniana natywnie przez usługi Azure.

Jak pracujemy?

Prace rozpoczynamy od zebrania wymagań dla środowiska pracy użytkowników weryfikując jednocześnie obecny stan technologiczny i uruchomione już usługi Microsoft. Opracowujemy projekt docelowej architektury Azure Virtual Desktop oraz wymaganych integracji.Wdrażamy i konfigurujemy zaplanowaną infrastrukturę Azure Virtual Desktop, dostarczamy wymagane aplikacje biznesowe, oraz zapewniamy repozytoria do przechowywania wyników pracy.

Przygotowujemy plan adopcji rozwiązania dla użytkowników systemu co pozwala na efektywną transformację miejsca pracy.

APN Promise uzyskała potwierdzenie wysokich kompetencji i doświadczenia w realizacji usług związanych z wdrożeniem i migracją Azure Virtual Desktop. W 2021r. firma Microsoft przyznała nam zaawansowaną specjalizację „Microsoft Windows Virtual Desktop” potwierdzając tym samym, że wybór APN jako partnera wdrożeniowego to właściwy wybór.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie APN Promise SA dotyczącej chmury Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami:


  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

  Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!