Narzędzia wspierające zarządzanie licencjami

Narzędzia wspierające zarządzanie licencjami 6

Potrzeba dostępu do informacji, aktualnej niemalże w czasie rzeczywistym, jest kluczowa dla podejmowania wielu decyzji biznesowych. Obszar zarządzana zasobami IT jest kluczowy w kontekście dynamiki zmian rynku technologicznego i konieczności dostosowania ich do realnych potrzeb organizacji.

Dzięki narzędziom i źródłom danych, specjaliści ITAM/SAM mają możliwość optymalizowania wydatków i podejmowania ważnych i strategicznych decyzji biznesowych z obszaru ITAM, a także monitorowania wdrażanych w organizacji zmian.

 

Jeśli jeszcze nie posiadasz w swojej organizacji stosownych narzędzi, zobacz, jak dobrze przygotować się do procesu ich wyboru.

0000