Od 1991 roku współtworzymy polski rynek technologiczny

Od 1991 roku współtworzymy rynek technologiczny w Polsce i Europie. Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa wszystkich sektorów gospodarki, administracja, służba zdrowia i edukacja.

Jesteśmy w gronie 500 czołowych polskich przedsiębiorców. Nasze wyniki i osiągnięcia zostały nagrodzone w Rankingu Rzeczpospolitej „Orły Przedsiębiorczości”.

Czujemy się odpowiedzialni za sukcesy Partnerów i Klientów, dlatego naszym celem zawsze jest zrozumienie ich potrzeb. Wspieramy ich na każdym etapie kontaktu z technologią, doradzamy na decyzji biznesowych, wyboru technologii, licencjonowania i zakupu sprzętu.

Nasz zespół to niemal 200 osób z doświadczeniem w różnych obszarach kompetencyjnych: technologia, sprzedaż, finanse, HR.

Wdrażamy, integrujemy, szkolimy, wspieramy i tworzymy dedykowane rozwiązania. Naszym naturalnym środowiskiem jest technologia. Pracujemy z pasją i nawet najmniejsze potrzeby inspirują nas do rozwoju naszych rozwiązań. Wspieramy naszych Klientów w procesach wdrożenia i adaptacji rozwiązań z obszarów Business Intelligence, Data Canter i Software Asset Management oraz pomagamy w usprawnieniu pracy zespołów dzięki implementacji nowoczesnych technologii w zakresie Modern Workplace.

Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

W naszej ofercie znajdziecie Państwo Microsoft Enterprise Agreement (EA), Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS), Microsoft Server and Cloud Enrollment (ECS), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), Microsoft Cloud Solution Provider In-direct (CSP) oraz Microsoft Services Provider License Agreement

Świadczymy usługi w zakresie Data Center, Business Intelligence, Modern Desktop, Cyberbezpieczeństwa i IT Asset Management.

Oferujemy aplikacje usprawniające zarządzanie salami (APN Meeting Room), zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem (APN SAMit), kontaktami (APN InTouch) i danymi w organizacji (4Data Management). APN Mail Archives ułatwia również archiwizację wiadomości e-mail.

W naszych rozwiązaniach dobieramy sprzęt zgodnie z wy​maganiami projektu. Możemy dostarczyć sprzęt testowy bądź zorganizować pokaz działania rozwiązania u producenta. Oferujemy w konkurencyjnej cenie m.in.: serwery, dyski sieciowe, routery, notebooki, terminale komputerowe, urządzenia mobilne.

Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, administracja publiczna, służba zdrowia i edukacja. Mamy doświadczenia w branży:

Finansowej i ubezpieczeniowej

click the edit button to change this text.

Energetycznej

click the edit button to change this text.

Handlu Detalicznego

click the edit button to change this text.

Mediów i telekomunikacji

click the edit button to change this text.

Administracji Publicznej

click the edit button to change this text.

Służbie Zdrowia

click the edit button to change this text.

Zarząd i Dyrekcja

Pracownicy
Nasi klienci
Przychody netto w 2017 r.
Oddziały: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]