Instytut Matki i Dziecka pierwszym publicznym szpitalem korzystającym z chmury publicznej

Wdrożenie przeprowadził APN Promise

Instytut Matki i Dziecka pierwszym publicznym szpitalem korzystającym z chmury publicznej
10 grudnia, 2018 Katarzyna Sobczak
Instytut Matki i Dziecka

Współpraca ponad granicami i bezpieczeństwo danych

Umożliwienie stałej współpracy i kooperacji w sytuacji, gdy lekarze i naukowcy znajdują się w różnych częściach świata oraz przekazywanie poufnych i wrażliwych danych medycznych stanowią nie lada wyzwania. Aby im sprostać, Instytut Matki i Dziecka, jako pierwsza polska publiczna instytucja medyczno-naukowa, zdecydował się wykorzystać potencjał usług chmurowych.

Wdrożenie chmury publicznej w Instytucie Matki i Dziecka pozwoliło nie tylko odpowiednio zabezpieczyć dane i kontrolować dostęp do nich, ale również znacząco poprawiło jakość pracy. Zauważalnie wzrosła produktywność, a rozproszenie geograficzne lekarzy i naukowców nie stanowi już przeszkody na drodze do efektywnej współpracy.

Poprzez sprawne wdrożenie Office 365 udało nam się wesprzeć Instytut Matki i Dziecka w realizacji dwóch kluczowych celów zarządzania publicznym szpitalem i jednostką badawczą. Po pierwsze – zmiana na rozwiązanie chmurowe to bezpieczeństwo informacji, tak istotne z punktu widzenia instytucji przetwarzającej na co dzień wiele danych, na skalę międzynarodową. Po drugie – przejście na jedną platformę od razu wpłynęło na zwiększenie efektywności operacyjnej, uporządkowanie kont użytkowników, codzienną komunikację i współpracę.

Duże podziękowania za współpracę dla Piotra Potockiego, Piotra Bielińskiego, Pawła Czarneckiego, Norberta Krzepickiego i Konrada Jastrzębskiego w udanym procesie cyfryzacji w tych obszarach. Gratulacje dla Instytutu Matki i Dziecka, że stał się pierwszym w Polsce publicznym szpitalem korzystającym z publicznej chmury.

Tomasz Sochacki, Dyrektor Departamentu Usług IT, APN Promise.

Przeczytaj pełne case study z naszego wdrożenia chmury publicznej w Instytucie Matki i Dziecka.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]