Grupa APN Promise

APN Promise logo

Rozwiązania IT dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i służby zdrowia.

www.promise.pl

Centrum Edukacyjne Księgarnia logo

​Książki wydawnictw Microsoft Press, O’Reilly, Wiley&Sons, McGraw-Hill i innych, a także literatura przygotowująca do egzaminów certyfikacyjnych w angielskiej i polskiej wersji językowej.

All4Cloud logo

Dystrybucja licencji Microsoft SPLA / CSP / Symantec.

www.all4cloud.pl

Alterkom logo

Od 2003 roku Alterkom zapewnia zaawansowane wsparcie w zakresie rozwiązań informatycznych oraz doradza w obszarze oprogramowania, zarządzania serwerami i usługami terminalowymi. Oferuje dedykowane umowy wsparcia technicznego w zakresie rozwiązań Citrix i Microsoft oraz NetApp. Specjalizuje się w przygotowaniu koncepcji, opracowywaniu projektu oraz wykonywaniu wysoce niezawodnych systemów, jakimi są systemy klastrowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

https://www.alterkom.pl/

Sevenet logo

Od 1997 roku Sevenet jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Spółka wspiera swoich Klientów oferując im swoje doradztwo m.in. w zakresie zarządzania technologią w ramach pięciu linii biznesowych: dostępu do sieci, systemów komunikacji biznesowej, systemów Contact Center i Data Center oraz bezpieczeństwa danych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

https://sevenet.pl/pl/oferta 

Cloud Team logo

CloudTeam (dawniej ACTION Centrum Edukacyjne) jest jedną z wiodących firm szkoleniowych IT w Polsce specjalizującą się w tematyce Cloud Computingu, zarówno w zakresie usług konsultingowych jak i szkoleniowych. Działając na obszarze całej Polski dostarcza autoryzowane szkolenia i usługi Amazon Web Services (AWS) dla CIO, architektów, operatorów systemów i programistów. Zakres usług obejmuje również technologie takie jak Microsoft Azure, Office365, Google Cloud Platform, G Suite, a także inne rozwiązania oferowane przez firmy Microsoft, Citrix i Comptia.

www.cloudteam.pl

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]