Trwa rekrutacja na stanowisko
Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży
(Senior Technical Pre-Sales)

Dołącz do nas!

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

współpraca z klientami biznesowymi w zakresie budowy rozwiązań IT dla biznesu

podejmowanie aktywnych kontaktów z klientem biznesowym w celu generowania nowych projektów IT przez konsultacje, warsztaty, pokazy POC

przygotowywanie wsadów merytorycznych do ofert

pełnienie roli eksperta produktowego z wybranych technologii

analiza potrzeb klienta, ocena techniczna zapytań ofertowych

ścisła współpraca z zespołami wdrożeniowymi oraz działem handlowym w procesie sprzedaży

współpraca z dostawcami lub dystrybutorami rozwiązań

Wymagania:

komunikatywność oraz umiejętność przekazywania wiedzy
minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w jednej z ról: inżynier wsparcia sprzedaży, inżynier systemowy, architekt, konsultant
zmysł analityczny przy pracy z klientem
gotowość do podróży służbowych na terenie Polski
szeroka wiedza z zakresu rozwiązań firmy Microsoft
umiejętność pracy w zespole
kreatywne podejście do swoich obowiązków
gotowość na ciągłe zdobywanie wiedzy z obszaru specjalizacji
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
ukończone studia (lub w trakcie) o kierunku technicznym (informatyka lub pokrewne)
samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy

Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów:

wiedza z zakresu rozwiązań firmy Microsoft
doświadczenie w pracy z klientem biznesowym

Oferujemy:

pracę u największego partnera firmy Microsoft
atrakcyjne wynagrodzenie
elastyczny model zatrudnienia (umowa o pracę / B2B)
dofinansowanie opieki zdrowotnej, zajęć sportowych i ubezpieczenia na życie
pakiet autoryzowanych szkoleń Microsoft
bezpłatny kurs z języka angielskiego i hiszpańskiego
owocowe poniedziałki

 

Aplikuj!

Jeżeli wyrażasz wolę zachowania Twojej aplikacji i uwzględnienia jej w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV stosownej adnotacji w postaci „Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich do przyszłych rekrutacji”.

Administratorem danych osobowych kandydatów w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest A.P.N. Promise S.A z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44a. Twoje dane będą przetwarzane:
- jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
- w przypadku umieszczenia w CV danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia na to zgody.
Twoje dane będą przechowywane:
- do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, którego dotyczy aplikacja,
- do czasu wycofania zgody w przypadku jej udzielenia na przetwarzanie dla celów przyszłych rekrutacji.
Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Odbiorcą danych osobowych może być hostingodawca serwerów pocztowych, usługodawca usług chmurowych. Posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas wiadomości, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.