Zaawansowana analiza i raportowanie danych

Skorzystaj z naszej praktyki i narzędzi Business Intelligence

Usługi analityczne i raportowe

Monitoruj kluczowe procesy biznesowe w swojej organizacji za pomocą najnowszych technologii raportowych.

Warsztaty dedykowane

Autorskie warsztaty i szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków APN Promise.

Hurtownie danych i procesy ETL

Nowy wymiar analizy danych. Zbierz dane z całej organizacji i wydobądź z nich realną wartość biznesową.

Usługi analityczne i raportowe

Wszystkie organizacje, w tym także Twoja, gromadzą coraz większe ilości danych. Pokażemy Ci jakim kapitałem informacyjnym dysponuje Twoja organizacja i pomożemy zamienić to w realne korzyści.

W ramach usług analitycznych i raportowych nasi konsultanci wdrożą narzędzia i dedykowane raporty pozwalające analizować, mierzyć i monitorować kluczowe procesy biznesowe.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć autorskie narzędzia APN Tools, wspomagające realizację projektów z obszaru Business Intelligence. Dzięki nim tworzone przez nas rozwiązania cechują się wysoką jakością oraz automatyzują i przyspieszają pracę zespołów IT po stronie Klienta.

Business Intelligence PowerBI

Warsztaty z Power BI – poznaj najlepiej oceniane narzędzie nowoczesnej analityki biznesowej.

Power BI to narzędzie, które pozwala tworzyć zaawansowane raporty biznesowe, skutecznie zapanować nad danymi i wykorzystać ich potencjał dla Ciebie, Twojego zespołu i dla organizacji.

Eksperci Business Intelligence APN Promise opracowali dedykowane warsztaty, dzięki którym poznasz praktyczny wymiar business intelligence i będziesz przygotowany do przejścia na wyższy poziom analizy danych. Co więcej, zobaczysz, że analiza danych to niezwykle przyjemne zajęcie i świetne wizualizacje.

Zdobądź nowe umiejętności

W trakcie praktycznych warsztatów będziemy razem poznawać:

od postaw czym jest Power BI lub doskonalić wiedzę z tego zakresu – zależnie od potrzeb Twojej organizacji
jakie niesamowite możliwości analizy i wizualizacji danych daje Power BI
jak sprawnie tworzyć interaktywne i zaawansowane raporty
jak korzystać z danych na urządzeniach mobilnych
jak być bardziej efektywnym dzięki Power BI

Celem spotkania jest pomoc w zrozumieniu, jak analizować dane w sposób efektywny i atrakcyjny niezależnie od tego, czy chcesz ocenić, czy to narzędzie spełnia wymagania związane z wizualizacją i analizą danych w Twojej firmie, czy też chcesz dowiedzieć się w jaki sposób może pomóc Ci być bardziej wydajnym i jak mieć większy wpływ na pracę wykonywaną każdego dnia. Masz do czynienia z danymi w swojej pracy? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Rezultaty warsztatów – jakie nowe umiejętności zdobędziesz po warsztatach z ekspertami APN Promise?

zdolność łączenia, importowania i transformowania danych z różnych źródeł
właściwe definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI
sprawne przeglądanie danych dzięki zaawansowanym narzędziom do wizualizacji
tworzenie świetnych wizualnie i merytorycznie raportów wspierających planowanie i decyzje biznesowe
udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych zespołowi i/lub całemu światu

Business Intelligence

Sprawdź najbliższe warsztaty

Hurtownie danych i procesy ETL

Chcesz analizować dane w inny sposób niż dotychczas? Czy monitorujesz kluczowe procesy biznesowe w organizacji?

Hurtownia danych to najcenniejsze miejsce w organizacji – zawiera wszystkie dane przedsiębiorstwa, zapewniając centralizację i umożliwiając zaawansowane raportowanie w mgnieniu oka. Pozwala uwzględniać w raportach zarówno dane wewnętrzne, jak i zewnętrzne (np. pogodowe, geograficzne i finansowe). Dostęp do danych jest chroniony i podlega kontroli dzięki zarządzaniu uprawnieniami użytkowników. Wdrożenie Hurtowni Danych pozwoli Ci spojrzeć na swoje procesy biznesowe z innej perspektywy, w nieszablonowy sposób.

Jako zespół inżynierów, architektów i analityków z kilkunastoletnim doświadczeniem wdrażamy bazy danych oraz hurtownie danych oparte o Microsoft SQL Server. Nasza wiedza i kompetencje pozwalają nam oferować usługi na najwyższym poziomie w zakresie uruchamiania nowych środowisk jak i optymalizacji już istniejących.

hurtownie danych i business intelligence

Nasz zespół Data Platform Solutions

Opinie naszych Klientów

 

Masz pytania dotyczące Business Intelligence? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]