Cyberbezpieczeństwo:
strategia, wdrożenie, kontrola

Cyberataki na polskie firmy są zjawiskiem powszechnym. Z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez KPMG wynika, że 82% organizacji odnotowało przynajmniej jeden atak na swoją infrastrukturę IT. A dodatkowo firmy zaobserwowały wzrost liczby ataków na swoje organizacje w przeciągu ostatniego roku.

Wdrożenia systemów bezpieczeństwa

Ochrona, zarządzanie, wykrywanie

Opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji

Tworzymy dokumenty regulujące metody i zasady ochrony informacji

Kontrola zgodności konfiguracji z wymaganiami regulatorów

Certyfikatów ISO, rekomendacje KNF, RODO

Przeglądy serwisowe środowiska

Weryfikacja, analiza, standaryzacja

Ocena skutków ataku

Wypracowanie planu reakcji podczas ataku

Podnoszenie kompetencji pracowników

Szkolenia dla pracowników i zespołu IT

W ramach oferty cyberbezpieczeństwa naszym Klientom proponujemy:

Wdrożenia systemów bezpieczeństwa

Realizujemy usługi oraz wdrożenia w poniższym zakresie:

Ochrona styku sieci
Ochrona urządzeń końcowych
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Zarządzanie tożsamością i wieloskładnikowe uwierzytelnianie
Wykrywanie anomalii i ataków w infrastrukturze oraz systemach komunikacji
Zapewnienie dostępności danych (backup)
Kontrola dostępu do informacji w organizacji
Klasyfikacja informacji i kontrola przepływu
Infrastruktura klucza publicznego (PKI)

Opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji

Każda organizacja powinna posiadać plan bezpieczeństwa informacji będący zbiorem dokumentów regulującym metody i zasady ochrony informacji. Plan powinien uwzględniać zarówno obowiązujące prawem przepisy, regulacje branżowe, a także wewnętrzne reguły dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Naszym Klientom oferujemy:

Zapewnienie mechanizmów poufności, integralności oraz dostępności
Automatyczne klasyfikowanie informacji
Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
Zapewnienie gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych

Kontrola zgodności konfiguracji z wymaganiami regulatorów

Każda organizacja działająca na terytorium Polski jest zobowiązana do przestrzegania prawa Unii Europejskiej oraz obowiązującego w Polsce. Niektóre zapisy nakładają na firmy dość istotne wymagania w zakresie systemów informatycznych, w szczególności ich bezpieczeństwa. Brak przestrzegania tych wymagań może być wektorem ataku a w konsekwencji narażać firmę na skutki prawne czy też straty wizerunkowe. Część organizacji podlega także regulacjom branżowym, przykładem mogą być rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego czy wymagania określone w normach wdrożonych przez organizację. Cykliczna weryfikacja poziomu przestrzegania regulacji jest wpisana w stały cykl działania organizacji. W ramach naszych usług oferujemy:

Wdrożenie wymagań certyfikatów ISO/IEC 27000
Rekomendacje KNF
Ochrona danych osobowych (RODO)

Przeglądy serwisowe środowiska

Każdy system informatyczny powinien podlegać weryfikacji w zakresie spełniania w stosunku do aktualnych zagrożeń. Naturalnym jest, że to zadanie powinien wykonać zewnętrzny zespół ekspertów niezwiązanych z zespołem dostarczającym konfigurację systemów IT. Rolą audytora jest przeprowadzenie działań zbliżonych, a wręcz identycznych jak prawdziwy atak. Różnicą jest akcja podejmowana po przeprowadzeniu skutecznego ataku w ramach testu, audytor nie podejmuje działań destrukcyjnych, które nie zostały wcześniej ustalone z Zamawiającym. Wykryte nieprawidłowości rejestrowane są jako ryzyka, które mogą być podstawą do decyzji o wdrożeniu odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W ramach oferty naszym Klientom proponujemy:

Weryfikacja zgodności konfiguracji z przyjętym standardem
Analiza podatności systemów produkcyjnych
Standaryzacja środowiska

Ocena skutków ataku

Coraz większa liczba ekspertów od bezpieczeństwa podkreśla, że cyber ataki są równie prawdopodobne wobec każdej organizacji. Jest to kwestia czasu niż poziomu zabezpieczeń. Stąd też coraz częściej podejmowana jest dyskusja w obszarze związanym z reakcją na atak niż samym jego unikaniem czy też przewidywaniem.

Podnoszenie kompetencji pracowników

Nadal dominującym zagrożeniem w wielu badaniach dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego są skutki działań pracowników. Mowa tutaj zarówno o wykorzystywaniu elementów socjotechniki przez atakujących, a także świadomych działaniach użytkowników. Każda organizacja powinna alokować w swoim budżecie środki przeznaczone na systematyczne podnoszenie świadomości zagrożeń wśród swoich pracowników. Tylko dzięki regularnym szkoleniom ten stan może ulec poprawie. Oferujemy:

Szkolenia dla kadry IT
Szkolenia dla pracowników biznesowych

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Masz pytania dotyczące Cyberbezpieczeństwa? Napisz do nas!

    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!