Zmodernizujemy lub stworzymy od podstaw
Twoje centrum danych

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej organizacji dzięki najnowszym technologiom

Twoja własna serwerownia

Jeśli nie chcesz korzystać z rozwiązań opartych o model chmurowy, pomożemy Ci stworzyć Twoje własne centrum serwerowe.

Hybrydowe Centrum Danych

Połącz zalety własnej serwerowni i usług chmurowych w Hybrydowym Centrum Danych.

Serwerownia w chmurze

Pomożemy Ci stworzyć bezpieczną infrastrukturę serwerową w chmurze i przenieść zgromadzone dotychczas dane.

Zmodernizujemy lub stworzymy Twoje Centrum Danych

Zapewnimy Ci pełne wsparcie począwszy od analizy Twojego środowiska, poprzez budowę i zabezpieczenie, a na zarządzaniu i monitorowaniu kończąc.

Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz stworzenie własnej infrastruktury, czy też dążysz do jej modernizacji, pomożemy Ci zaplanować i przeprowadzić ten proces sprawnie i bezpiecznie.

Pomożemy Ci:
dobrać optymalny model centrum danych
zbudować infrastrukturę
zapewnić ciągłość biznesową
zapewnić bezpieczeństwo danych
zarządzać Twoim Centrum Danych
monitorować infrastrukturę
zautomatyzować procesy administracyjne
zapewnimy wsparcie techniczne i helpdesk
pomożemy wykorzystać potencjał usług chmurowych

 

Business Intelligence PowerBI

Zbudujemy serwerownię idealnie dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Sprzęt – kluczowe ogniwo

Jednym ze źródeł sukcesu jest odpowiednio dobrany i skonfigurowany sprzęt. Pomożemy Ci wybrać najlepsze z dostępnych rozwiązań, uwzględniając rozwój Twojej organizacji i potrzebę skalowalności infrastruktury.

Zapewnimy najwyższej jakości serwery i macierze oraz urządzenia służące zabezpieczeniu sieci. Współpracujemy wyłącznie z wiodącymi Partnerami technologicznymi.

Systemy serwerowe i wirtualizacja

Wesprzemy Cię w implementacji systemów serwerowych i wirtualizacyjnych, bazując na sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązaniach:

Windows Server
Hyper-V
VMware vSphere

Zapewnimy ciągłość biznesową

O tym, jak ważny jest backup i Disaster Recovery przekonujemy się najczęściej w chwili krytycznej dla organizacji. Pomożemy Ci przygotować się na takie ewentualności i zapewnić ciągłość biznesową w firmie.

Dostępność danych jest dla każdej organizacji kluczowa. Pomożemy Ci zapewnić ciągłość działania i przywrócenie dostępu do kluczowych usług i aplikacji nawet w kilkanaście minut!

Microsoft DPM
Azure Backup
Azure Site Recovery
Veeam Backup & Replication
Commvault

hurtownie danych i business intelligence

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Wesprzemy Cię w doborze optymalnego rozwiązania w zakresie ochrony sieci, ochrony przeciw atakami i złośliwym oprogramowaniem oraz pomożemy kontrolować dostęp do danych w Twojej organizacji.

Ochrona sieci

Firewall i zabezpieczenia sieciowe to podstawa w cyfrowym świecie. Zabezpieczymy Twoją organizację dostarczając profesjonale zabezpieczenia sieci przewodowych i bezprzewodowych, zarówno z wewnątrz, jak i spoza firmy.

Ochrona przed atakami i złośliwym oprogramowaniem

Ogranicz do minimum ryzyko przerwania ciągłości biznesowej i związanych z tym strat dzięki wdrożeniu zabezpieczeń zapewniających ochronę przed atakami i złośliwym oprogramowaniem.

Zabezpieczenie dostępu do danych

Miej pewność, że żadna nieuprawniona osoba nie zdoła odczytać Twoich danych. Zaimplementujemy system szyfrowanie i uwierzytelniania danych, dzięki którym najwrażliwszy element firmy, jakim są dane będzie bezpieczny.

Usprawnimy zarządzanie Twoim centrum danych

Pomożemy Ci zarządzać firmowym centrum danych niezależnie od tego, czy jest ono stacjonarne, chmurowe, czy też hybrydowe.

Zarządzanie konfiguracją serwerową i stacjami roboczymi

wdrożymy i zaktualizujemy Twoje systemy,
zainstalujemy aplikacje
wesprzemy Cie w zarządzaniu poprawkami bezpieczeństwa.

Zarządzanie Software Defined Data Center

platformą wirtualizacyjną,
zasobami serwerowymi, sieciowymi i pamięci masowej (storage)
chmurą prywatną, hybrydową i publiczną.

Udostępnianie własnego centrum danych

w modelu usług chmurowych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi i stacjami roboczymi w chmurze

kontrolę urządzeń i aplikacji mobilnych
ochronę zasobów organizacji poprzez dostęp warunkowy.

Zapewnimy stały monitoring Twojej infrastruktury

Wesprzemy Cię w procesie monitorowania Twojego lokalnego centrum danych oraz środowiska chmurowego. Dzięki najnowszym technologiom pomożemy Ci prognozować wydajność i dostępność ważnych aktualizacji.

Zautomatyzujemy procesy administracyjne

Zautomatyzujemy szereg procesów administracyjnych w Twojej organizacji i zainicjujemy integrację różnych systemów danych.

Zapewnimy:

automatyzację procesów w centrum danych
integrację zadań i danych pomiędzy różnymi systemami
łatwiejsze zarządzanie procesem automatyzacji środowisk zwirtualizowanych

Usprawnimy wsparcie techniczne i helpdesk

Wspólnie wypracujemy najlepszy model wsparcia technicznego w Twojej firmie.

Zoptymalizujemy i ułatwimy:

zarządzanie usługami IT
pomoc techniczną
rozliczanie jakości usług
dokumentację konfiguracji

Wprowadzimy Cię w świat chmury publicznej Microsoft Azure

Bardzo często własna, lokalna serwerownia nie jest rozwiązaniem wystarczającym. Aby uwolnić pełen potencjał organizacji często niezbędne jest połączenie usług lokalnych i chmurowych.

Nasz zespół doświadczonych inżynierów pomoże Ci:

zbudować własną serwerownię w chmurze
rozszerzyć lokalną serwerownię o usługi chmury publicznej
wykorzystać usługi PaaS i SaaS jako alternatywy dla maszyn wirtualnych
zmigrować Twoje dane jeśli zdecydujesz się na całościowe przejście do chmury
wykorzystać pełne możliwości usług chmurowych

Masz pytania dotyczące Centrum Danych? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]