Nowoczesne środowisko pracy

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznej ewolucji miejsca pracy. Zmianie ulega praktycznie każdy jej aspekt, co również wpływa na efektywność indywidualną pracownika, komunikację w firmie, wymianę informacji czy współpracę w przedsiębiorstwie.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów zachodzących w firmie

Komunikacja i współpraca

Wideokonferencje, praca w grupie i współpraca na dokumentach

Portale intranetowe

Komunikacja wewnętrzna, wymiana wiedzy i informacji

Warsztaty z wykorzystania technologii

Nowoczesne scenariusze współpracy

Migracja danych

Przenoszenie poczty, kalendarzy, kontaktów i plików pomiędzy systemami

Adaptacja technologii

Scenariusze biznesowe, plan komunikacji, warsztaty, monitoring oraz optymalizacja

Klientom oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

Automatyzacja procesów

Wypracuj z nami automatyzację procesów biznesowych w Twojej firmie! Szereg powtarzalnych procesów w organizacji można zautomatyzować, co pozwala znacząco oszczędzić czas pracowników, zidentyfikować wąskie gardła oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu.

Do najczęściej automatyzowanych procesów w organizacjach należą obieg:

wniosków urlopowych
delegacji
zapotrzebowań
umów
faktur
korespondencji

Digitalizując procesy u naszych Klientów wykorzystujemy wbudowane możliwości Microsoft SharePoint, a przy bardziej złożonych wymaganiach dedykowane rozwiązanie bazujące na Microsoft SharePoint – Webcon BPS.

Niezaprzeczalną wartością Webcon BPS jest jego skalowalność, szybkość tworzenia i modyfikacji procesów, możliwość posługiwania się szeregiem gotowych komponentów jak skanowanie, OCR i kody kreskowe.

Proces w Webcon Designer Studio

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Przeczytaj również:

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Komunikacja i współpraca

Stwórz z nami nowoczesne miejsce pracy oparte na sprawnej współpracy i szybkiej komunikacji! Skype dla firm dostarcza użytkownikom szereg nowoczesnych usług komunikacyjnych dostępnych z jednej aplikacji, niemalże z dowolnego miejsca i urządzenia.

nowoczesne biuro

Wdrożenie systemu przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów podróży i szkoleń, zwiększa efektywność pracy oraz ułatwia dostęp do wiedzy eksperckiej w organizacji. Najważniejsze cechy rozwiązania:

 Firmowa książka adresowa
 Wiadomości błyskawiczne
 Połączenia głosowe i wideo, konferencje głosowe i wideo w jakości HD
 Konferencje internetowe (do 250 osób na jednym spotkaniu) z bogatymi możliwościami współpracy: udostępnianie pulpitu, zdalna kontrola aplikacji, przesyłanie plików, tablica, głosowanie, nagrywanie
 Możliwość udziału w konferencji osób spoza organizacji (wystarczy przeglądarka internetowa)
 Funkcje profesjonalnej centrali telefonicznej
 Aplikacje Klienckie na komputer, tablet i smartfon
 Centralne zarządzanie
 Szyfrowanie wszystkich kanałów komunikacji

Skype dla firm dostępny jest zarówno w wersji serwerowej, jak i w postaci usługi (Office 365).

Portale Intranetowe

Zaprojektujemy dla Ciebie portal intranetowy. Skontaktuj się z nami!

Budujemy rozwiązania intranetowe przy wykorzystaniu technologii Microsoft SharePoint. Tradycyjne wdrożenia intranetu najczęściej są kosztowne i długotrwałe. Z tego powodu coraz więcej naszych Klientów decyduje się na wybór intranetu “z pudełka”- szybkiego we wdrożeniu i zawierającego szereg wcześniej opracowanych elementów, które pokrywają znaczącą większość wymagań.

Zazwyczaj po upływie 3-4 tygodni jesteśmy w stanie uruchomić gotowy, skonfigurowany pod potrzeby i zgodny z systemem identyfikacji wizualnej Klienta intranet.

Strona startowa APN Intranet

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Przeczytaj również:

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Warsztaty dla użytkowników i administratorów

Oferujemy szeroką gamę szkoleń z produktów i usług Microsoft.

Warsztaty dla użytkowników i administratorów

Nie tylko przekazujemy wiedzę jak posługiwać się konkretnym narzędziem informatycznym w pracy, ale przede wszystkim dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat najpopularniejszych scenariuszy ich wykorzystania. Do każdego warsztatu podchodzimy indywidualnie. Agenda spotkań jest zawsze ustalana wspólnie z Klientem. Oferujemy szeroką gamę szkoleń dla użytkowników i administratorów z szeregu produktów i usług firmy Microsoft – w tym Office 365.

Migracja danych

Coraz więcej organizacji decyduje się na wybór Microsoft Office 365. Jej uruchomienie związane jest najczęściej z koniecznością migracji istniejącej poczty, a często i innych elementów jak kontakty, kalendarze i pliki z obecnego rozwiązania.

Szereg organizacji decyduje się na stopniowe wdrażanie usług w organizacji co wymaga budowy środowiska hybrydowego (łączącego lokalną infrastrukturę z Office 365).

APN Promise posiada niezbędne umiejętności i doświadczenie aby przeprowadzić Państwa bezpiecznie przez ten proces. Realizując projekty migracji danych tam gdzie to możliwe wykorzystujemy bezpłatne narzędzia dostarczane przez Microsoft, a w bardziej złożonych scenariuszach narzędzia firm trzecich jak CloudMigrator czy Binary Tree.

Migracja przy użyciu narzędzia Cloud Migrator 365

Migracja przy użyciu narzędzia Cloud Migrator 365

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Przeczytaj również:

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Adaptacja technologii

Wprowadzenie każdej nowej technologii jest wyzwaniem dla większości organizacji. Stwórz z  nami plan adopcji technologii, komunikacji, warsztatów czy szkoleń!

Przykładowy raport PowerBI przedstawiający użycie Office 365

Przykładowy raport przedstawiający użycie Office 365

Metodyczne podejście do tego procesu, oraz wsparcie doświadczeniem innych firm znacząco zwiększa szansę osiągnięcia sukcesu. Wspieramy organizacje na wszystkich etapach procesu adaptacji Office 365 – od budowy odpowiedniego zespołu, przez wspólne przygotowanie scenariuszy biznesowych, wypracowanie planu komunikacji, warsztaty dla użytkowników, po ciągły monitoring i udoskonalanie procesu. W projektach adaptacji Office 365 posługujemy się najlepszymi metodykami wypracowanymi przez firmy Prosci i Microsoft.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]