Automatyzacja procesów biznesowych

z wykorzystaniem Webcon BPS

Automatyzacja procesów biznesowych

Wspieramy organizacje w automatyzacji procesów biznesowych w oparciu o nowoczesną i sprawdzoną platformę Webcon BPS. Tworząc rozwiązania wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie Webcon, ale także powiązanych technologii jak Microsoft SQL, Office 365 i Power BI.

Dlaczego warto automatyzować procesy?

Większa efektywność

Dzięki automatyzacji czas poświęcony na obsługę codziennych i uciążliwych zadań ulega znacznemu skróceniu. Szereg działań, takich jak ręczne przekazywanie dokumentów czy komunikacja mailowa staje się niepotrzebnych, a pracownicy mają więcej czasu na realizację kluczowych czynności.

Kontrola nad procesem i zadaniami

Każda osoba zaangażowana w proces wie na jakim etapie jest dana sprawa, a wszyscy znają swoje bieżące zadania. System automatycznie kieruje zadania według ustalonych procedur, wysyła powiadomienia, a na wypadek opóźnień przypomina lub kieruje sprawę do innych osób.

Zapewnienie zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

System automatycznie egzekwuje wewnętrzne i zewnętrzne procedury procesowania określonych typów spraw i dokumentów.

Optymalizacja istniejących procesów

Analiza wydajności procesu, oparta na udostępnionych w systemie raportach, pomaga zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła, a w konsekwencji jeszcze bardziej usprawnić obiegi.

Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów podczas przepisywania danych

W wielu firmach rozwiązania informatyczne działają w odosobnieniu. Przepisywanie danych pomiędzy systemami powoduje powstanie ryzyka popełnienia błędu i zajmuje ceny czas. Dzięki automatyzacji komunikacja pomiędzy systemami może odbywać się bez udziału człowieka.

Ochrona poufnych informacji

W przeciwieństwie do dokumentów papierowych lub elektronicznych rozsyłanych mailem, użytkownicy systemu mają dostęp jedynie do tych informacji, które są im niezbędne i do których powinni mieć dostęp.

Co to jest Webcon BPS?

WEBCON BPS to platforma typu BPM/RAD (Business Process Management/Rapid Application Development), która daje firmom możliwość szybkiego dostarczania kompletnych aplikacji biznesowych – bez kodowania.

Jedna platforma nieskończone możliwości

Przy pomocy Webcon BPS można automatyzować nieograniczoną liczbę procesów – od popularnych jak obieg faktur, umów czy delegacji po bardzo indywidualne i nietypowe.

Dlaczego Webcon BPS?

Szybkie dostarczanie rozwiązań do biznesu

Szereg wbudowanych modułów i potężne narzędzie do projektowania procesów powodują, że budowa aplikacji w wykorzystaniem Webcon BPS trwa dużo krócej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metodyk i narzędzi.

Łatwość modyfikacji i rozbudowy

Wspólną cechą wszystkich procesów w organizacji jest ich zmienność. Modyfikacje definicji procesu, wyglądu formularza i wdrożenie na produkcję z Webcon BPS jest szybkie i nieskomplikowane.

Efektywność kosztowa

Inwestycja w platformę Webcon szybko się zwraca, a sposób licencjonowania umożliwia realizację dowolnej ilości procesów w oparciu o raz zakupione licencje.

Skalowalność oraz integracja z innymi systemami

Webcon BPS jest używany przez największe organizacje w Polsce i może procesować tysiące spraw i dokumentów. Szereg interfejsów wymiany danych pozwala na bezproblemową integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji.

Ponad 400 klientów w kraju i na Świecie

Setki klientów w Polsce wykorzystuje platformę Webcon BPS w swojej codziennej pracy.

Polski producent, 14 lat doświadczeń

Dobra znajomość naszych realiów oraz kilkanaście lat doświadczeń powoduje, że Webcon BPS jest najczęściej wybieraną platformą tego typu w Polsce.

Klienci Webcon BPS
Przypadki użycia w różnych działach i branżach
Dostęp do wersji DEMO

Nasze usługi

Oferujemy Państwu kompletny zakres usług z obszaru Webcon od dostarczenia licencji, przez analizę procesów i konfigurację, po utrzymanie i rozwój.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania? Napisz do nas!

    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!