APN DocPoint – Transformuj System Zarządzania Jakością i procedurami

Procesy i procedury pod kontrolą z APN DocPoint

Dzięki APN DocPoint błyskawicznie uporządkujesz dokumentację zgodną z ISO. W jednym miejscu zgromadzisz wszystkie dokumenty systemu zarządzania jakością: standardy, procedury i instrukcje. Zyskasz pewność, że zostały one zweryfikowane, prawidłowo oznaczone i że każdy pracownik może je łatwo odnaleźć. Przygotujesz swoją organizację na audit, który będzie mógł być prowadzony również w formie zdalnej, dzięki czemu usprawnisz proces certyfikacji ISO.

APN DocPoint to narzędzie wspierające wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego utrzymanie, pozwalające na kompleksowe zarządzanie dokumentacją i tworzenie pełnego rejestru dokumentów ISO.

 

Łatwo stworzysz rejestr dokumentów zgodnych z normami ISO oraz wymaganiami drugiej strony.

Upewnisz się, że procedury są zawsze aktualne dzięki alertom, informującym osoby z nimi powiązane o konieczności cyklicznych przeglądów.

Bez problemu odtworzysz pełną historię wersji dowolnego dokumentu.

Zapewnisz auditorom zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczny, zdalny dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym.

Co jeszcze zyskasz dzięki APN DocPoint?

Jedno, centralne miejsce przechowywania zawsze aktualnych dokumentów.

Możliwość ułożenia dokumentów w hierarchii zgodnie z architekturą procesów.

Szybkie odnajdywanie dokumentów dzięki intuicyjnej wyszukiwarce.

Łatwe przyswajanie informacji dzięki wizualizacji kroków procesu.

Automatyczną standaryzację dokumentów: informacje o numerze, wersji, okresie obowiązywania i autorze.

Przypomnienia o konieczności aktualizacji dokumentu gdy zbliża się termin jego wygaśnięcia.

Kontrolę nad zmianami w dokumencie dzięki mechanizmom opiniowaniaakceptacji.

Możliwość wyboru osób, które powinny zaopiniować dokument, także zaangażowanych w procesy powiązane.

Przejrzystą informację o powiązanych procesach i dokumentach oraz kontrolę nad nimi.

Pewność, że procedura jest aktualna dzięki możliwości zgłaszania sugestii zmian przez pracowników

Automatyczne informowanie pracowników o zmianach w dokumentach wraz z koniecznością poświadczenia zapoznania się z nimi.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni!

Chcesz sprawdzić APN DocPoint w praktyce? Przetestuj aplikację bezpłatnie przez 30 dni i sprawdź, czy odpowiada potrzebom Twojej organizacji. Bez ryzyka, z gwarancją zachowania wygenerowanych w tym czasie dokumentów.

Masz pytania dotyczące APN DocPoint? Napisz do nas!

    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
    Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

    Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!