Zawsze aktualne kontakty z APN InTouch

Automatyczna aktualizacja danych kontaktowych

Zawsze aktualna baza kontaktów firmowych

Dostęp z dowolnego urządzenia

Synchronizacja kontaktów na telefonach, tabletach i PC

Łatwy start dla nowych pracowników

Nowi pracownicy już pierwszego dnia mają dostęp do wszystkich niezbędnych danych o współpracownikach

Jak APN InTouch usprawni komunikację w Twojej firmie?

APN InTouch współpracuje z Active Directory, aby zapewnić pracownikom zawsze aktualną bazę kontaktów.

Zawsze aktualne dane kontaktowe do pracowników
Dostęp na każdym urządzeniu: w Outlooku, na laptopie, tablecie i smartfonie oraz w aplikacjach internetowych

Kontakty aktualne zawsze kiedy ich potrzebujesz

Wszystkie zmiany dokonują się automatycznie
Zmiana w bazie kontaktów jest widoczna w książce pracownika w ciągu jednego dnia

Pełna synchronizacja w 1 dzień

Korzystanie z książki adresowej będzie prostsze niż sądzisz, gdy znajdą się w niej tylko istotne kontakty
Ty definiujesz które kontakty znajdą się w książkach adresowych pracowników

Najważniejsze kontakty zawsze pod ręką

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Co zyskasz dzięki APN InTouch?

Z APN InTouch Twoi pracownicy będą posiadać dostęp do najważniejszych firmowych kontaktów z poziomu Outlooka i swoich smartfonów. Informacje są synchronizowane z firmową książką adresową i przekazywane do książek pracowników. Dzięki mechanizmom aktualizacji dane te są dostępne na telefonach użytkowników (Android, iOS, Windows Phone). Wszystko automatycznie i bez żadnej ingerencji w kontakty prywatne.

Kontakty zsynchronizowane w kilka godzin:

 Dostęp do najważniejszych kontaktów w firmie
 Pełna synchronizacja kontaktów w jeden dzień
 Rozwiązanie niezbędne dla firm, których pracownicy używają różnych urządzeń (smartfonów, laptopów lub tabletów)

Rozszerzenie dla Exchange i Active Directory:

 APN InTouch współpracuje z wersjami Exchange 2010–2016
 Konfiguracja zajmuje 30 minut
 Wdrożenia w firmach mających od 100 do 1000 pracowników
 Usprawnia pracę i pozwala skupić się na tym, co ważne

Zainwestuj 30 minut, a wszyscy pracownicy w firmie będą mieć aktualne kontakty.

Klienci powiedzieli, że APN InTouch jest intuicyjny niezastąpiony

Masz pytania dotyczące APN InTouch? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]