APN Mail Supervisor – Monitorowana, bezpieczna i uporządkowana poczta e-mail

APN Mail Supervisor

Swobodnie monitoruj aktywność pracowników. Błyskawicznie wyszukaj dowolną
wiadomość w organizacji. Zabezpiecz się przed celowym kasowaniem poczty.

E-maile są nośnikiem najważniejszych informacji


Czy zdarza Ci się, że nie możesz odnaleźć cennych wiadomości?

Jak odzyskasz wiadomości celowo usunięte przez Twojego pracownika?

Jak szybko odtworzysz historię w przypadku konfliktu, kontroli lub wycieku?

APN Mail Archives

Czym jest APN Mail Supervisor?

Wiele firm ma te same problemy. Użytkownicy nie mogą znaleźć ważnych e-maili, odchodzący pracownicy kasują pocztę, a przeglądanie i przeszukiwanie archiwalnych skrzynek potrafi zająć wiele tygodni. Właśnie dlatego stworzyliśmy APN Mail Supervisor.

Aplikacja działa jak strażnik całej korespondencji e-mail, obserwując i rejestrując treści. Zachowuje kopię każdego e-maila wysłanego lub odebranego w całej firmie.

Role i uprawnienia użytkowników

Dostarcza intuicyjny, szybki i niezawodny silnik wyszukiwania. Wystarczy podać kryteria, a system zwraca pełne wyniki, nie pomijając żadnej wiadomości.

Role i uprawnienia użytkowników

APN Mail Archives odciąża skrzynki i serwery. Archiwizuje, kompresuje i deduplikuje wiadomości, co umożliwia zwolnienie przestrzeni i szybsze działanie programów.

Role i uprawnienia użytkowników

Umożliwia sprawne audytowanie w przypadku konfliktu, naruszenia compliance lub zapytania związanego z RODO. Chroni przed celowym kasowaniem poczty.

Kluczowe funkcjonalności

Kopia każdego e-maila

Aktualna baza z kopią każdej wiadomości w organizacji

Silnik wyszukiwania

Łatwe przeszukiwanie poczty wg dowolnych kryteriów

Szczegółowe dane audytowe

System przechowuje nagłówki i ukryte metadane wiadomości

Role i uprawnienia

Nadawanie pracownikom roli użytkownika, audytora lub administratora

Reguły i wyjątki

Swobodne definiowanie reguł i wyjątków (np. skrzynki, wiek wiadomości)

Integracja z Exchange

Integracja z Microsoft Exchange Server 2013 – 2019 i Exchange Online

Archiwizacja

Wyjmowanie z Exchange całych wiadomości lub tylko załączników

Kompresja i deduplikacja

Kompresowanie treści i usuwanie duplikatów

Polityka retencji

Możliwość zdefiniowania po jakim czasie ma nastąpić trwałe usunięcie treści

Masz pytania lub chcesz zobaczyć demo?

Napisz do nas!

Korzyści dla Twojej firmy

Monitorowana, bezpieczna i uporządkowana poczta e-mail zaczyna się od APN Mail Supervisor

APN Mail Supervisor
Twoja poczta elektroniczna zacznie działać szybciej
Łatwo wyszukasz dowolną wiadomość, nawet archiwalną
Przygotujesz się do kontroli, audytu czy sporu
Zabezpieczysz się przed celowym kasowaniem poczty
Lepiej odpowiesz na zapytania związane z RODO
Zyskasz nawet kilkukrotnie więcej przestrzeni dyskowej

Co mówią o nas inni?

 

30 lat na polskim rynku

1300 zrealizowanych projektów

300 pracowników w grupie APN

2200 zadowolonych Klientów

Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]