APN SAMit – łatwiej optymalizuj zasoby sprzętowe i oprogramowanie

Centralne źródło danych

Jedno źródło informacji o zasobach sprzętowych i oprogramowaniu

Baza licencji

Informacja o aktualnym stanie posiadanych praw licencyjnych

Wsparcie w procesie SAM

Wsparcie standaryzacji w obszarze procesu Software Asset Management (SAM)

Budżet pod kontrolą

Kontrola nad kosztami zakupu, eksploatacją oraz wycofaniem sprzętu i oprogramowania

Monitoring wygasających praw licencyjnych

Wszystkie informacje o wygasających licencjach w jednym miejscu

Monitoring realnego wykorzystania oprogramowania

Źródło wiedzy o faktycznie wykorzystywanym oprogramowaniu

Jakie korzyści przyniesie Ci APN SAMit?

APN SAMit integruje się, automatyzuje i wspiera pozyskiwanie informacji m.in. z Microsoft AD, Microsoft SCCM, OCS Inventory czy VMware vCenter

APN SAMit audyt wewnętrzny

Znając aktualny stan zasobów unikniesz wydatków na zbędne licencje i sprzęt
Nie ponosisz dodatkowych kosztów maintenance ​
Dzięki automatyzacji szybko zaplanujesz konieczny budżet

Do 30% mniej wydatków na licencje oprogramowania

Dzięki zautomatyzowanej kontroli łatwiej wykryjesz nieużywane licencje oprogramowania​
Uprościsz procesy odzyskiwania licencji oprogramowania ​
Szybko przygotujesz aktualne raporty​

Zautomatyzowany monitoring zasobów

Zawsze znasz aktualny stan oprogramowania używanego na firmowych komputerach​
Mając w jednym miejscu wszystkie informacje o umowach, FV i dostawcach sprawniej nimi zarządzasz ​

 Zminimalizowane ryzyko prawno-biznesowe

Czy APN SAMit jest dla Ciebie?

Stworzyliśmy APN SAMit z myślą o firmach, które chcą efektywnie zarządzać swoimi zasobami IT oraz skutecznie planować wydatki z nimi związane. Dodatkowo APN SAMit, jako repozytorium danych, wspiera procesy Software Asset Management (SAM) w obszarze cyklicznej kontroli legalności oprogramowania, jego realnego wykorzystywania oraz raportowania. 

Zoptymalizuj wykorzystanie licencji oprogramowania dla:

licencji typu desktop​
licencji serwerowych ​(typu Core, CPU)
licencji dostępowych (typu CAL)​
licencji czasowych (subskrypcji)​
pakietów oprogramowania​
środowisk wirtualnych

APN SAMit audyt informatyczny

Dlaczego APN SAMit?

zarządzanie zasobami it

Wsparcie procesów zarządzania oprogramowaniem (SAM):

Cykliczne raportowanie stanu posiadanych praw licencyjnych wraz z ich wykorzystaniem​
Standaryzacja sprzętu i oprogramowania
Optymalizacja wykorzystania sprzętu i oprogramowania​
Kontrola ryzyka​

Kontrola zakupów oprogramowania:

Repozytorium danych o prawach licencyjnych​ i używanym oprogramowaniu
Repozytorium faktur, umów i kluczy licencyjnych​
Monitoring wygasających umów licencyjnych, subskrypcji i czasowych licencji​

Jeszcze nie jesteś pewny?

APN SAMit oferujemy w 3 licencjach:​

On-Premise – licencja wieczysta wraz z maintenance (utrzymanie bazy wzorców)​
Subskrypcja – licencja subskrypcyjna (elastyczna opłata miesięczna lub roczna)
IT Asset Manager as a Service – usługa wsparcia procesów ITAM w organizacji wraz z subskrypcją narzędzia APN SAMit

Jesteś zainteresowany szczegółową ofertą?

Napisz do: Magdalena Porębska

Istnieje możliwość przetestowania APN SAMit na wybranym fragmencie Twojej infrastruktury w celu określenia realnych potrzeb biznesowych. Proces ten składa się z następujących aktywności:​

instalacji narzędzia​
identyfikacji i integracji źródeł danych
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
szkolenia z zakresu wprowadzania danych o nabytych prawach licencyjnych​
prezentacji wybranych raportów​

Jesteś zainteresowany przetestowaniem APN SAMit?

Napisz do: Magdalena Porębska

Zdaniem klientów APN SAMit jest rozbudowany ekonomiczny niezastąpiony

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]