APN Intranet SharePoint

Skorzystaj z naszych doświadczeń w zakresie budowy portali intranetowych

Dobrze zaprojektowany portal intranetowy usprawnia komunikację i współpracę w organizacji, zapewnia pracownikom łatwy dostęp do kluczowych informacji i dokumentów oraz wspiera budowę kultury organizacyjnej.

Wdrożenie intranetu w firmie nie musi być ani kosztowne, ani czasochłonne. W oparciu o nasze doświadczenie, zdobyte podczas realizacji projektów intranetowych, przygotowaliśmy gotowe rozwiązanie, które adresuje zdecydowaną większość wymagań stawianych dzisiaj przed portalem intranetowym.

Nowoczesny wygląd i intuicyjna obsługa

Jeśli zależy nam, aby firmowy intranet był często odwiedzany przez pracowników, powinniśmy zadbać nie tylko o jakość i aktualność zawartych tam informacji, ale także o formę. Projektując wygląd naszego rozwiązania, włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby interfejs użytkownika był nowoczesny, czytelny oraz intuicyjny w obsłudze.

Szereg gotowych komponentów

Rozwiązanie udostępnia szereg gotowych komponentów. To dzięki temu czas wdrożenia liczony jest w dniach, a nie w miesiącach.

Własne logo i kolorystyka

Na etapie wdrożenia dopasowujemy kolorystykę rozwiązania do schematu wykorzystywanego w firmie oraz dodajemy logo.

Stały rozwój i możliwość rozbudowy rozwiązania

Sukcesywnie dodajemy do APN Intranet kolejne komponenty i rozszerzamy możliwości tych już dostępnych. Dla naszych klientów realizujemy także dedykowane moduły, rozszerzające obecne możliwości intranetu.

Możliwość implementacji w chmurze lub na własnym serwerze

Nasze rozwiązanie można zainstalować w SharePoint Online (część pakietu Office 365) lub na własnym serwerze SharePoint 2013/2016/2019.

Zaufali nam:

  • ★ ★ ★ ★ ★

    “Firma APN Promise S.A. wdrożyła w AMB Technic portal intranetowy APN Intranet oraz zbudowała dedykowane aplikacje. (…) Usługi realizowane były profesjonalnie z należytą starannością. Możemy polecić APN Promise S.A. jako kompetentnego partnera.

    AMB Technic

Poznaj moduły APN Intranet

Wszystkie te komponenty wchodzą w skład podstawowej wersji APN Intranet. W każdej chwili możesz rozbudować portal intranetowy o dodatkowe moduły.

intranet w firmie software Office 365

Strona główna

Na jednym ekranie prezentuje informacje z różnych części portalu, aby pracownik szybko mógł dotrzeć do wszystkich najważniejszych informacji i dokumentów.

Artykuły (aktualności)

Wszystkie udostępnione artykuły dostępne są postaci łatwej do przeszukiwania listy. Czytelnik widzi jedynie te artykuły, które zostały opublikowane, Redaktorzy i Administratorzy mają uprawnienia do podglądu i edycji wszystkich.

Artykuł

Każdy artykuł, oprócz tytułu, kilku zdań wprowadzenia i właściwej treści, może być opisany tagami (kategoriami). Redaktorzy portalu mają do dyspozycji wygodny edytor, pozwalający na tworzenie i edytowanie treści, która może zawierać m. in. sformatowany tekst, tabele, zdjęcia, osadzone filmy. Do artykułów może zostać podpięta sekcja komentarzy oraz dodana funkcja polubień.

wdrożenia intranetu artykuły i newsy
intranet firmowy repozytorium dokumentów

Pliki i foldery

Moduł wyświetlający strukturę plików i folderów ze wskazanej biblioteki SharePoint. Umożliwia wyszukiwanie oraz podgląd zawartości dowolnego dokumentu Office, PDF, zdjęcia lub filmu. Użytkownicy widzą jedynie te pliki, do których mają uprawnienia.

Kontakty

Tradycyjnie jeden z najpopularniejszych modułów intranetowych. Pozwala szybko znaleźć dane kontaktowe do pracownika, poznać jego stanowisko czy dział. Informacje dostępne w kontaktach uzyskiwane są z Active Directory lub Azure Active Directory (w przypadku usługi Office 365). Użytkownik ma możliwość dodania wybranego kontaktu do sekcji ulubionych.

Struktura organizacyjna

Rozwijalna struktura organizacji. Kontakty grupowane są na podstawie hierarchii służbowej. Zależność pomiędzy kontaktami uzyskiwane są z Active Directory lub Azure Active Directory (w przypadku usługi Office 365).

Kalendarz

Prezentuje listę wydarzeń firmowych w formie kalendarza w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca. Pracownicy mogą szybko dodać wskazane wydarzenie do własnego kalendarza.

wdrożenia intranet kalendarz i wydarzenia
sharepoint intranet wyszukiwanie

Galeria

Zapewnia dostęp do zdjęć z różnych wydarzeń firmowych.

Wyszukiwarka

Pozwoli szybko wyszukać interesującą pracownika informację lub dokument. Dokumenty przeszukiwane są nie tylko na podstawie tytułu, ale także ich zawartości.

Aplikacje/Linki firmowe

Każda organizacja wykorzystuje na co dzień szereg aplikacji i systemów. Moduł “Aplikacje” pozwala pracownikom szybko odnaleźć potrzebną aplikację na podstawie jej nazwy lub opisu. Wybrane aplikacje/linki mogą zostać dodane przez użytkownika do sekcji ulubionych.

Alerty

Pilne komunikaty (np. informacje o awariach, ważnych zmianach) mogą być prezentowane w postaci wyróżnionego komunikatu na stronie głównej. Kategorie alertów są rozróżniane kolorem.

Wskaźniki

Pozwolą podzielić się z pracownikami ważnymi wskaźnikami, wyróżnieniami, itp.

intranet firmowy aplikacje

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas!

Cloud first, mobile first

Dzięki nowoczesnej architekturze, opartej o frameworki javascript, nasze rozwiązania działają zarówno z Office 365 i SharePoint Online, jak i  z SharePoint 2016 i SharePoint 2019.

Nasz Intranet SharePoint jest w pełni responsywny. Układ dynamicznie dopasowuje się do urządzenia i orientacji ekranu użytkownika, a rozwiązania mogą być bezpiecznie używane z dowolnej lokalizacji. Jest to szczególnie istotne w kontekście trendu “bring your own device”, czyli coraz częstszego wykorzystywania przez pracowników urządzeń prywatnych do pracy.

Wiodący Partner Microsoft

Adam Dolega

“Odpowiadam za wizję i nieustanny rozwój APN Intranet. Chętnie słucham, doradzam i dzielę się doświadczeniami. Gwarantuję Ci najwyższą jakość i udane wdrożenie nowoczesnego środowiska pracy w Twojej firmie.”

Adam Dolega, Productivity Solutions Consultant

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami!

Opinie naszych Klientów

 

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Zostaw kontakt, oddzwonimy

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]