Microsoft Stream
Kwiecień 14, 2019 Paweł Huryn

Microsoft Stream

Microsoft Stream, usługa wideo w ramach usługi Office 365, ułatwia tworzenie, bezpieczne udostępnianie i używanie wideo w zespole lub organizacji