Buduj karierę razem z nami!

Jeśli cenisz sobie pracę w środowisku liderów w branży IT i chcesz rozwijać się zawodowo, dołącz do nas!

Zobacz dlaczego lubimy pracować w APN Promise

 • Klient z branży handlu detalicznego

  ★ ★ ★ ★ ★

  „Dzięki APN SAMit odzyskaliśmy kontrolę nad stanem oprogramowania”

 • Manager HRw firmie zatrudniającej powyżej 500 osób

  ★ ★ ★ ★ ★

  „Dzięki APN InTouch wszystkie istotne kontakty mam zawsze w zasięgu ręki, gdziekolwiek jestem”.
 • Organizacja z 200 pracownikami2 piętra, 7 sal różnej wielkości

  ★ ★ ★ ★ ★

  "Z APN Meeting Room rezerwacja sal jest intuicyjna i bardzo wygodna. Tak prosta czynność jak organizacja sali na spotkanie często dostarczała różnych problemów: zdublowane rezerwacje, przedłużające się wcześniejsze spotkania, niewykorzystane sale mimo rezerwacji, konieczność wynajmu sali na zewnątrz podczas, gdy nasza stała pusta…"

 • Dyrektor ITKlient z branży bankowej

  ★ ★ ★ ★ ★

  "Bank (...) poleca firmę APN Promise S.A. wszystkim firmom zainteresowanym wdrożeniem lub pozyskaniem wiedzy dotyczącej rozwiązań Microsoft Power BI i Microsoft SQL Server. Usługi realizowane były profesjonalnie z należytą starannością, a bieżąca współpraca w zakresie utrzymania i rozwoju wdrożonej platformy raportowej pozwala uwzględnić w niej nowe pomysły i wyzwania (...)."
 • Klient z branży energetycznej

  ★ ★ ★ ★ ★

  "(...) spółka APN Promise S.A., przygotowała i przeprowadziła implementację raportów zarządczych. (...) Wszelkie prace odbyły się zgodnie z terminem, a wdrożone rozwiązanie pozwala na generowanie wysokiej jakości raportów dla Zarządu (...). APN Promise S.A. jest godnym zaufania i solidnym Partnerem, z którym chętnie podejmiemy współpracę przy realizacji kolejnych działań."
 • Dyrektor Systemów InformatycznychFirma z branży medycznej

  ★ ★ ★ ★ ★

  „Profesjonalne podejście przy realizacji projektów, wysoka jakość wykonywanych usług, fachowe doradztwo informatyczne oraz daleko idąca elastyczność w podejściu do potrzeb Klienta”.

Poznaj nasze wartości

Benefity

Opieka medyczna

Ubezpieczenie na życie

Karty multisport

Prezenty rocznicowe

Premie uznaniowe

Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego w biurze

Owoce w biurze, lody w lecie

Zniżki dla pracowników na produkty gamingowe

Spotkania integracyjne

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Każdy z nas ma swoje pasje

To są emocje przede wszystkim!

Zobacz za co Piotr Bieliński, inżynier systemowy w APN Promise, ceni sporty wytrzymałościowe.

Poznaj Piotra

Dzikość serca jest w środku…

Przekonaj się dlaczego Mustang tak zafascynował Andrzeja Wyszomierskiego, Lidera Zespołu Business Intelligence.

Poznaj Andrzeja

Nie znalazłeś pozycji dla siebie – napisz do nas!

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem powyższego formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu i przez okres niezbędny dla podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]