Migracja do Microsoft Azure!

Proces migracji do chmury Microsoft Azure opieramy o sprawdzone przez Microsoft wzorce z Cloud Adoption Framework

Nasze podejście przy migracji do chmury Microsoft Azure opieramy o 

– wymagania biznesowe Twojej organizacji 

– regulacje branżowe dla Twojego sektora 

– aktualny stan prawny  

Strategia migracji do chmury 

Microsoft definiuje 3 podejścia do migracji zasobów z serwerowni do chmury. Każde z nich charakteryzuje się innym poziomem zmian wprowadzanych w aplikacjach na etapie migracji.  

1. Rehosting  tzw. lift & shift

Przenoszenie aplikacji z własnej serwerowni do chmury
Szybka migracja bez wprowadzania zmian w architekturze jak też istotnych zmian w konfiguracji
Aplikacja musi spełniać minimalne wymagania w zakresie modelu IaaS
Brak konieczności angażowania developerów

2. Refactoring

Przenoszenie aplikacji z wirtualnych maszyn do modelu PaaS
Bez wprowadzania zmian w kodzie
Szybki sposób na modernizację aplikacji

3 Rearchitecting

Pozwala na łatwe skalowanie rozwiązania
Wykorzystanie nowych komponentów aplikacyjnych
Możliwość wykorzystania nowoczesnych scenariuszy DevOps

Case Study

Nasi Klienci zaufali nam wielokrotnie, co potwierdza bogate portfolio wdrożeń.

Case Study 1

Sytuacja

Klient nie korzystał z rozwiązań chmurowych. Na etapie tworzenia architektury dla zapasowego centrum danych pojawiła się potrzeba zapewnienia narzędzia do koordynacji procesu przełączania usług i aplikacji do alternatywnego  ośrodka obliczeniowego.

Działanie

Zespół APN przedstawił zalety z wykorzystania usługi Azure Site Recovery. Po przeprowadzeniu analizy środowiska został przygotowany projekt techniczny wdrożenia zgodnie z wzorcami projektowymi Microsoft. W kolejnym kroku zostało wykonane pełne wdrożenie Azure Site Recovery wraz z testami działania. Prace zakończyło szkolenie z obsługi narzędzia przeprowadzone dla zespołu IT Klienta.

Wynik

Dzięki wykorzystaniu Azure Site Recovery Klient posiada ustandaryzowane mechanizmy pozwalające na zapewnienie dostępności kluczowych usług w przypadku awarii podstawowego ośrodka obliczeniowego. Jednocześnie zastosowane rozwiązanie istotnie ograniczyło koszty w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań na rynku.

Case Study 2

Sytuacja

Klient stanął przed wyzwaniem modernizacji infrastruktury sprzętowej na potrzeby dostarczania dodatkowej mocy obliczeniowej dla systemów wewnętrznych. Wymiana sprzętu miała być powiązana z zakupem nowych wersji systemów operacyjnych. Jednym z istotnych czynników projektu, które stanęły przed Klientem było ograniczenie nakładów inwestycyjnych.

Działanie

Zespół APN przygotował analizę kosztów uruchomienia wewnętrznych systemów Klienta w Microsoft Azure. Klient podjął decyzję o wykorzystaniu chmury obliczeniowej Microsoft. Do zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy środowiskiem w chmurze a siecią Klienta zostało zastosowane rozwiązanie VPN. Przy migracji wykorzystano model IaaS co pozwoliło na szybkie przeniesienie wirtualnych maszyn i uruchomienie systemów produkcyjnych. Ochronę dla usług zapewniono z wykorzystaniem usługi Azure Backup. Do monitorowania środowiska wykorzystano Azure Monitor.

Wynik

Dzięki wykorzystaniu migracji w modelu lift & shift projekt został zrealizowany sprawnie. Zastosowanie modelu IaaS istotnie ograniczyło nakłady inwestycyjne bez konieczności rezygnacji z wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz dostępności. Zastosowane usługi dodatkowe pozwoliły na spełnienie wszystkich istotnych wymagań Klienta.

Dlaczego warto nam zaufac?

Nasz zespół posiada aktualne certyfikaty Microsoft w obszarze chmury publicznej Azure: 

Microsoft Certified Azure Administrator Associate 

Microsoft Certified Azure Developer Associate  

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate 

Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert 

  

Mamy również doświadczenie poparte przez firmę Microsoft kompetencjami z obszaru Cloud Computing: 

Gold Competency Cloud Platform 

Gold Competency Cloud Productivity 

Silver Competency Security 

Masz pytania dotyczące chmury? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]