BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200529T085734Z DESCRIPTION:Rozpoczynamy ostatnie z cyklu 4 spotkań\, na którym będziemy kontynuować omawianie kwestii związanych z licencjonowaniem oprogramowa nia Microsoft od miejsca\, w którym skończyliśmy wczoraj.\n \nDołącz do spotkania \n \n \nAgenda spotkań:\n• Definicje i podział licencji oprogramowania (z asady ogólne)\n• Rodzaje licencjonowania oprogramowania komputerowego ( zasady ogólne)\n• Nabywanie licencji oprogramowania (zasady ogólne)\n • Modele licencjonowania oprogramowania komputerowego w licencjonowaniu grupowym\n• Pakiet Software Assurance – definicja i benefity wynikają ce z posiadania aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)\n• Downgrade Righ ts – prawo do obniżenia wersji\, zasady stosowania benefitu\n• Zasady licencjonowania aplikacji komputerowych Microsoft\n• Zasady licencjonow ania systemu operacyjnego Windows\n• Procesor\, rdzeń\, klaster\, host – definicja i znaczenie w licencjonowaniu\n• Licencjonowanie produktó w serwerowych Microsoft (Windows Server\, SQL Server\, Serwery Office)\n • Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) – kiedy są wymagane licencje?\n• Office 365 i M365 – składowe paki etów oraz zasady licencjonowania w umowie MPSA\n• Zarządzanie licencja mi oprogramowania przy pomocy dedykowanego rozwiązania\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200605T120000 DTSTAMP:20200529T073833Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200605T100000 LAST-MODIFIED:20200529T085734Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Akademia Licence Manager: Zasady licencjonowania oprogr amowania Microsoft cz. IV TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050CD47EB9C35D601000000000000000 01000000046E02386ED25B0438F599895CE629EF5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Rozpoczynamy ostatnie z cyklu 4 spotka ń\, na którym będziemy kontynuować omawianie kwestii związanych z lic encjonowaniem oprogramowania Microsoft od miejsca\, w którym skończyliś my wczoraj.

 \;

Dołącz do spotkani a

 \;

 \;

Agenda spotkań:

• Definicje i podział licencji oprogramowania (zasady ogólne)
• R odzaje licencjonowania oprogramowania komputerowego (zasady ogólne)
• Nabywanie licencji oprogramowania (zasady ogólne)
• Modele licen cjonowania oprogramowania komputerowego w licencjonowaniu grupowym
• Pakiet Software Assurance – definicja i benefity wynikające z posiadani a aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)
Downgra de Rights – prawo do obniżenia wersji\ , zasady stosowania benefitu
• Zasady licencjonowania aplikacji kompu terowych Microsoft
• Zasady licencjonowania systemu operacyjnego Wind ows
• Procesor\, rdzeń\, klaster\, host – definicja i znaczenie w licencjonowaniu
• Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft (W indows Server\, SQL Server\, Serwery Office)
• Licencjonowanie produk tów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) – kiedy są wymagane lic encje?
• Office 365 i M365 – składowe pakietów oraz zasady licenc jonowania w umowie MPSA
• Zarządzanie licencjami oprogramowania przy pomocy dedykowanego rozwiązania

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR