BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200527T081552Z DESCRIPTION:Na webinarze porozmawiamy o tym\, jaką obrać strategię dzia łania i jak poprawnie zarządzać MS Teams. Pokażemy możliwości tego n arzędzia\, porozmawiamy o dobrych praktykach i sprawnym ich wdrożeniu.\n \nZapraszamy 28 maja o godzinie 10:30.\n \n \nDołącz do spotkania \n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200528T113000 DTSTAMP:20200526T132942Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200528T103000 LAST-MODIFIED:20200527T081552Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Webinar: Jak zarządzać Microsoft Teams? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A063FE527233D601000000000000000 01000000027C41918C8A7434F8736B722A5B76C48 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Na webinarze porozmawiamy o tym\, jaką obrać strategi ę działania i jak poprawnie zarządzać MS Teams. Pokażemy możliwości tego narzędzia\, porozmawiamy o dobrych prakty kach i sprawnym ich wdrożeniu.

 \;

Zapraszamy 28 maja o godzinie 10:30.

 \;

 \;< /o:p>

Dołącz do spotkania

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR