BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200610T110646Z DESCRIPTION:Wdrożenie nowego intranetu w organizacji nie musi być kosztow ne ani czasochłonne. Dowiedz się co jest niezbędne\, aby taki projekt m ógł zakończyć się sukcesem oraz poznaj zalety uruchomienia gotowego r ozwiązania intranetowego.\nWeź udział w webinarze aby:\n* Poznać korzy ści jakie przynosi organizacji wdrożenie intranetu.\n* Dowiedzieć się dlaczego część wdrożeń intranetu się nie udaje.\n* Umieć dobrać od powiednie dla danego scenariusza narzędzie komunikacji.\n* Zobaczyć moż liwości APN Intranet (demo).\n \n \nDołącz do spotkania \nWebinar odbędzie się za po średnictwem Microsoft Teams\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200619T110000 DTSTAMP:20200604T144428Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200619T100000 LAST-MODIFIED:20200610T110646Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Intranet – 5 sprawdzonych sposobów na sukces projekt u wdrożeniowego TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000501750623038D601000000000000000 0100000009A195B75488E4842AF4C0B29B65D2925 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Wdrożenie nowego intranetu w organizacji nie musi być kosztowne ani czasochłonne. Dowiedz się co jest niezbędne\, aby t aki projekt mógł zakończyć się sukcesem oraz poznaj zalety uruchomien ia gotowego rozwiązania intranetowego.

We ź udział w webinarze aby:

  • Poznać korzyści ja kie przynosi organizacji wdrożenie intranetu.
  • Dowiedzieć się dlaczego część wdroż eń intranetu się nie udaje.
  • Umieć dobrać odpowiednie dla danego scenariusza narzędz ie komunikacji.
  • Zobaczyć możliwości APN Intranet (demo).

Dołącz do spotkania< /o:p>

Webinar odbędzie s ię za pośrednictwem Microsoft Teams

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR