BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200610T110741Z DESCRIPTION:Automatyzując procesy biznesowe zwiększamy efektywność i ko nkurencyjność organizacji\, natomiast pracownicy mogą skupić się na z adaniach wymaganych ich wiedzy i doświadczenia\, zamiast na wykonywaniu p owtarzalnych czynności. Poznaj zalety oraz najbardziej typowe scenariusze zastosowania platformy Webcon BPS.\nWeź udział w webinarze aby:\n1. Dow iedzieć się dlaczego organizacje automatyzują swoje procesy.\n2. Pozna ć najbardziej typowe scenariusze zastosowań w działach Finansów\, HR o raz IT.\n3. Usłyszeć o zaletach platformy która pozwala tworzyć aplika cje i procesy bez kodowania.\n4. Zobaczyć możliwości Webcon BPS (demo). \n \n \nDołącz do spotkania \nWebinar odbędzie się za pośrednictwem Microsoft Teams\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200626T110000 DTSTAMP:20200604T144428Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200626T100000 LAST-MODIFIED:20200610T110741Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Jak efektywnie automatyzować procesy w organizacji? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000501750623038D601000000000000000 0100000009A195B75488E4842AF4C0B29B65D2925 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Automatyzując procesy biznesowe zwię kszamy efektywność i konkurencyjność organizacji\, natomiast pracownic y mogą skupić się na zadaniach wymaganych ich wiedzy i doświadczenia\, zamiast na wykonywaniu powtarzalnych czynności. Poznaj zalety oraz najba rdziej typowe scenariusze zastosowania platformy Webcon BPS.

Weź udział w webinarze aby:

  1. Dowiedzieć się dlaczego organizacje auto matyzują swoje procesy.
  2. Poznać najbardziej typowe scenariusze zastosowań w działach Finansów\, HR oraz IT.
  3. Usłyszeć o zaletach platformy która pozwala tworzyć aplikacj e i procesy bez kodowania.
  4. Zobaczyć możliwości Webcon BPS ( demo).

Dołącz do spotkania

Webinar odbędzie się za pośrednictwem Microsoft Teams

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR