Wsparcie operacjonalizacji analiz biznesowych opartych o Power BI za pomocą Power Apps i Power Automate.

Wsparcie operacjonalizacji analiz biznesowych opartych o Power BI za pomocą Power Apps i Power Automate.

Transformacja cyfrowa i rozwój analityki biznesowej zawsze idą ze sobą w parze. Źródłem napędowym rozwoju przedsiębiorstw są dane, które w formie pętli sprzężenia zwrotnego wędrują pomiędzy klientami, pracownikami, produktami i procesami.  Wszystko po to, aby:

– lepiej angażować klientów, którzy powinni kupować więcej produktów o wyższej wartości,
– wzmacniać postawy pracowników, aby byli bardziej wydajni w opracowywaniu nowych produktów i usług,
– tworzyć takie produkty, które są pożądane i spełniają oczekiwania klientów.

Skuteczność transformacji zależy od kilku czynników, np. sprawności procesów, dostępności danych i ich jakości . Liderzy automatyzują zarówno procesy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wykorzystując do tego nowoczesne rozwiązania klasy low-code / no-code. Obszary które podlegają najczęściej transformacji związane są ze sprzedażą – usprawnienie ofertowania, finansami – obsługa faktur kosztowych i delegacji, zasobami ludzkimi – zarządzanie urlopami i rekrutacjami. Jednym z takich rozwiązań wspierających transformację cyfrową jest Microsoft Power Platform z produktami Power Bi, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents.

 

Podczas webinaru pokażemy Państwu, jak produkty Power Platforms wzajemnie się uzupełniają oraz jak można je wykorzystać w transformacji cyfrowej. Dodatkowo opowiemy, jak Power Automate i Power Apps mogą wspierać analitykę biznesową obsługiwaną przez narzędzie analityczne Power BI, między innymi w:

– nadawaniu uprawnień z poziomu raportu i udostępnianie raportu,

– umieszczaniu komentarzy na raportach,

– zgłaszaniu błędów do autora,

– zarządzaniu potokiem wdrażania (proces wytwórczy, mechanizm akceptacji itp.),

– dodawaniu nowych danych do raportu.

 

Zapraszamy do udziału!

Zarejestruj sięWyrażam zgodę, aby moje dane były widoczne dla innych uczestników.

Oświadczam, że nie reprezentuję podmiotu świadczącego usługi w obszarze Data Science i Business Intelligence. Mam świadomość, że w przypadku nieprawdziwości tego oświadczenia mogę zostać usunięty ze szkolenia online.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Organizator oświadcza, że powyższa rejestracja stanowi zgłoszenie chęci udziału w webinarze. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w webinarze na 3 dni przed jego rozpoczęciem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników webinaru.


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

Data

10 Wrz 2020
Expired!

Czas

09:15 - 10:30

Koszt

Darmowy

Lokalizacja

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Organizator

APN Promise

Other Organizers

Sławomir Zabłocki
Łukasz Piotrowicz

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]