Azure Assessment #1 – Jak skutecznie migrować do chmury?

Azure Assessment 07.06

Azure Assessment #1 – Jak skutecznie migrować do chmury?

Wykorzystaj technologię Microsoft jako dostawcy usług chmurowych oraz nasze doświadczenie by skutecznie migrować swoje usługi do chmury. Na spotkaniu omówimy metodologię adopcji chmury oraz przedstawimy konkretne przykłady jak migrować zasoby.

Agenda spotkania:

Wstęp (jak rozumiemy skuteczną migrację)
Metodologia adopcji Cloud Adoption Framework
Assessment jako część procesu migracji
Case Study z migracji
Nowoczesna hurtowania danych w chmurze
Korzyści z migracji do chmury
Sesja Q & A

Czas trwania:
Około 2 godzin

Prowadzący:
Tomasz Sochacki – APN Promise
Paweł Chylak – APN Promise
Łukasz Piotrowicz – APN Promise

Beata Bielska – Microsoft
Justyna Bizub – Microsoft

Zarejestruj się:  Wyrażam zgodę, aby moje dane były widoczne dla innych uczestników.

  Oświadczam, że nie reprezentuję podmiotu świadczącego usług w obszarze Microsoft Azure. Mam świadomość, że w przypadku nieprawdziwości tego oświadczenia mogę zostać usunięty ze szkolenia online.

  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

  Organizator oświadcza, że powyższa rejestracja stanowi zgłoszenie chęci udziału w Warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników na warsztatach.


  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

  Data

  07 cze 2021
  Expired!

  Czas

  11:00 - 13:00

  Lokalizacja

  Microsoft Teams
  Microsoft Teams
  Kategoria

  Organizator

  APN Promise