SAM: Licence Manager, budowanie procesów SAM

SAM: Licence Manager, budowanie procesów SAM

Zapraszamy na dedykowane szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu budowania procesów Software Asset Management w organizacji w oparciu o najlepsze praktyki w tym obszarze.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w obszarach budowania procesów SAM i chcą zgłębić lub potwierdzić posiadaną wiedzę w oparciu o praktyczne aspekty budowania procesów SAM. Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką SAM i obszarem zarządzania licencjami oprogramowania w organizacji

Koszt szkolenia obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Agenda spotkania
Procesy Software Asset Management – wprowadzenie
• ISO 19770-1 – normatywne podejście czy własna strategia w budowaniu procesów SAM
• Jakie oczekiwania stawia rynek i organizacje wobec Licence Managera?
• Kogo wspiera Licence Manager w organizacji?
• Etyka zawodowa Licence Managera
• Narzędzia i zakres obowiązków Licence Managera

Dlaczego i w oparciu o jaką strategię organizacje wdrażają SAM?
• Czynniki wpływające na decyzję o wdrożeniu SAM
• Dokument strategii jako skuteczne narzędzie we wdrażaniu SAM
• Plan działań i odpowiedzialność członków zespołu SAM
• Propozycja wartości dla zarządu – jak przekonać do inwestycji?

Omówienie wybranych procesów SAM – czemu służą i jakie korzyści z nich wynikają
• Zarządzanie zakupami
• Standaryzacja sprzętu
• Standaryzacja oprogramowania
• Inwentaryzacja
• Zarządzanie dokumentami
• Zarządzanie umowami
• Zarządzanie politykami i procedurami
• Zarządzanie dostawcami
• Zarządzanie projektami
• Komunikacja

Automatyzacja działań i procesów w obszarze SAM
• Narzędzia – jak wybrać i w jaki sposób wspierają zarządzanie licencjami w organizacji?
• Polityki i procedury oraz ich powiązanie w procesie automatyzacji
• Procesy wspierające automatyzację w obszarze SAM

Zwrot z inwestycji (ROI) w obszarze SAM – czy jest możliwy i w jakim czasie można go osiągnąć?
• Analiza finansowa obszaru SAM – przykładowe metody wykonywania
• Raport legalności oprogramowania – przykłady optymalizacji
• Cykliczne raporty z obszaru SAM dla kadry kierowniczej i zarządu organizacji – zasady tworzenia

Ryzyka prawno-biznesowe w obszarze SAM – czy istnieją?
• Analiza Przykłady ryzyka prawno-biznesowego organizacji w obszarze SAM
• Podstawa prawna przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania przez producentów oprogramowania
• Jakie czynniki wpływają na decyzję o przeprowadzeniu audytu legalności oprogramowania
• Nietypowe obszary zarządzania zasobami IT, które wpływają na wzrost ryzyka prawno-biznesowego

Pytania i odpowiedzi

 

Zarejestruj się

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować się na szkolenie.
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych uczestników szkoleń gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji i udziału w szkoleniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa bezpośrednio lub pośrednio przez uczestnika lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wobec uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji lub w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

Harmonogram

SAM: Licence Manager, budowa procesów SAM

8:40 - 9:00
Rejestracja
Powitanie uczestników i poranna kawa
12:00 - 13:00
Lunch

Data

08 Paź 2020

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

2.990,00 zł

Więcej informacji

Regulamin szkolenia

Lokalizacja

Biuro APN Promise
ul. Domaniewska 44a, Warszawa

Organizator

APN Promise

Other Organizers

Aneta Kozłowska

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]