SAM: Licencjonowanie oprogramowania Microsoft w pigułce

SAM: Licencjonowanie oprogramowania Microsoft w pigułce

Poszerz swoją wiedzę dotyczącą licencjonowania produktów i usług Microsoft.

Zapraszamy na dedykowane szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad licencjonowania oprogramowania Microsoft oraz prezentacja praktycznych aspektów zarządzania nimi. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę m.in. w zakresie modeli licencjonowania Microsoft z uwzględnieniem szerokiego omówienia licencjonowania środowiska serwerowego i benefitów wynikających z licencjonowania grupowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających już pewną wiedzę z omawianego obszaru. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za zakup i zarządzanie licencjami w swojej organizacji, które chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą sposobów licencjonowania produktów i usług Microsoft oraz osoby zainteresowane tematyką legalności oprogramowania.

Koszt szkolenia obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

AGENDA SPOTKANIA

Część merytoryczna

• Metody nabywania praw licencyjnych do produktów Microsoft
• Opcje zakupu licencji Microsoft
• Modele licencjonowania
     · per user,
     · per desktop,
     · per serwer,
     · per CORE (fizyczny i wirtualny)
• Korzyści z posiadania pakietu Software Assurance (SA)
• Downgrade Rights – prawo do obniżenia wersji oprogramowania
• Licencjonowanie Microsoft Windows 10 – sposoby licencjonowania w umowie grupowej
• Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft w środowiskach fizycznych i wirtualnych:
     · Windows Server  (Standard i Datacenter),
     · System Center (Standard i Datacenter),
     · Core Infrastracture Suite,
     · SQL Server (Standard i Enterprise),
     · Serwery Office
• Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) i kiedy są wymagane
• Office 365 i M365 – analiza przypadków wykorzystywania rozwiązania w organizacjach
• Azure – możliwości wdrażania i kiedy warto rozważyć zmianę technologii w organizacji?

Warsztat: Jak optymalizować zakupy licencji i jak badać realne potrzeby organizacji?

Zarządzanie licencjami oprogramowania za pomocą narzędzia SAM.

Pytania i odpowiedzi


Zarejestruj się

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować się na szkolenie.
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych uczestników szkoleń gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji i udziału w szkoleniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa bezpośrednio lub pośrednio przez uczestnika lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wobec uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji lub w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

Harmonogram

Licencjonowanie oprogramowania Microsoft w 1 dzień

8:40 - 9:00
Rejestracja
Powitanie uczestników i poranna kawa
12:00 - 13:00
Lunch

Data

06 Paź 2020

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

990 zł

Więcej informacji

Regulamin szkolenia

Lokalizacja

Biuro APN Promise
ul. Domaniewska 44a, Warszawa

Organizator

APN Promise

Other Organizers

Magdalena Porębska

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]