Wyzwania specjalistów SAM 2

Dynamika zmian rynku technologicznego jest coraz większym wyzwaniem dla organizacji, a tym samym dla specjalistów i ekspertów, których zadaniem jest bieżący monitoring tych zmian i mapowanie ich skutków na działalność organizacji. Rola specjalistów ITAM/SAM staje się niewątpliwie strategiczna.

Jako osoba odpowiedzialna za ten obszar, jesteś zaangażowany w opracowywanie i tworzenie standardów i procesów zarządzania portfolio sprzętu i oprogramowania, zarządzasz nimi na każdym z etapów ich cyku życia. Działasz na podstawie obowiązujących Twoją organizacje zapisów w umowach, interpretując je i określając potencjalne poziomy ryzyka.

 

Zobacz, jak rynek określa Twoje wyzwania i jakie wyzwania stawia.

0000